Dobre CV zawsze w cenie

Już ponad 3 mln osób odwiedziły strony europejskiego portalu Europass, na którym znajdują się informacje na temat tej inicjatywy Komisji Europejskiej oraz dokumenty wchodzące w skład Europass.
Największą popularnością cieszy się wśród nich unikalny wzór życiorysu, jakim jest Europass-CV. W tym roku już  430 tysięcy osób pobrało formularz Europass-CV, z czego 21 tysięcy – w języku polskim. Europass-CV to profesjonalny i kompleksowy dokument, który pozwoli wyróżnić się szukającemu pracę spośród innych kandydatów.

Europass-CV, używany w takiej samej formie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, jest  przydatny każdemu, kto chce w ujednolicony sposób zaprezentować pracodawcy w kraju i za granicą posiadane kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Dzięki przejrzystej strukturze jest łatwy do wypełnienia oraz wygodny dla pracodawcy. Pracodawca może bowiem – dzięki ujednoliconej strukturze dokumentu – w prosty sposób porównać przydatność kandydatów na dane stanowisko.

Bezpłatny formularz Europass-CV wraz z instrukcją wypełniania można ściągnąć ze strony portalu Europass: www.europass.europa.eu we wszystkich językach Unii Europejskiej. Formularz jest bardzo wygodny w korzystaniu. Można go pobrać z podanej strony na dysk twardy komputera bądź wypełnić na stronie WWW, po czym wydrukować. Można także wysłać go pocztą elektroniczną w każdym powszechnie stosowanym formacie – jako dokument MS Word (.doc), OpenOffice (.sxw), .xml lub .pdf. Z możliwości generowania Europass-CV na stronie WWW skorzystało w ciągu pierwszego roku istnienia Inicjatywy ponad 330 tys. osób!

Europass-CV składa się z kilku części. Na wstępie należy wpisać standardowe dane osobowe i kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu, datę urodzenia itp.). Początek formularza jest podobny do każdego innego dokumentu tego typu, lecz na tym podobieństwa się kończą. W następnej części (Preferowane miejsce pracy) wypełniający określa, na jakie stanowisko kandyduje. To zupełna nowość w formularzach CV. Wypełniający może dzięki tej rubryce dostosować treść formularza do konkretnego pracodawcy, wpisując odpowiednie stanowisko lub numer referencyjny ogłoszenia. Może także wpisać kilka stanowisk pokrewnych, dając w ten sposób pracodawcy do zrozumienia, że ma wszechstronne umiejętności i jest elastyczny pod względem zajmowanego miejsca pracy. Z kolei ta rubryka jest bardzo przydatna pracodawcy, gdyż widzi on od razu, jakie aspiracje ma kandydat do pracy.

Bardzo ważną rubryką w tym formularzu jest Doświadczenie zawodowe. Tu należy wpisać wszystkie bądź najważniejsze miejsca pracy, zdobyte w nich doświadczenie oraz zakres wykonywanych obowiązków. Pozwoli to pracodawcy dokładnie się zorientować, jak kandydat wykorzystywał swoje umiejętności w praktyce, jakie funkcje i zadania były mu powierzane i jak duże doświadczenie posiada w ich wykonywaniu. Zatrudniający ma też od razu pogląd, jaki poziom złożoności problemów rozwiązywał szukający pracy. Wiadomo bowiem, że inne umiejętności ma księgowa z małego biura, a inne – zatrudniona na takim samym stanowisku księgowa w dużej korporacji. W tej rubryce warto także zamieścić informacje o odbytych praktykach zawodowych. Jest to szczególnie ważne dla osób, ubiegających się o pracę po raz pierwszy. Ich doświadczenie zawodowe jest przeważnie niewielkie, ale informacja o praktykach zawodowych może pozytywnie wpłynąć na ich opinię u pracodawcy.

W kolejnej pozycji – Wykształcenie i odbyte szkolenia – wypełniający formularz może pochwalić się zdobytą wiedzą, ukończonymi szkołami oraz kursami. Jednak dla wielu pracodawców najważniejszą rubryką są Umiejętności i kompetencje, warto więc ją wypełnić solidnie. Na początku kandydat do pracy powinien określić swoją umiejętność porozumiewania się w językach obcych. Rada Europy opracowała w tym celu specjalny przejrzysty 6-stopniowy system, odzwierciedlający poziom zaawansowania znajomości języka obcego, by w maksymalnym stopniu ujednolicić i uprościć sposób jej oceny. Wypełniający określa niezależnie umiejętności dotyczące słuchania, czytania, porozumiewania się i samodzielnego wypowiadania się. Na przykład dla sekcji „Rozumienie” poziomy są określone od A1 („Potrafię zrozumieć znane mi słowa i bardzo podstawowe wyrażenia, dotyczące mnie osobiście, mojej rodziny i bezpośredniego otoczenia, gdy tempo wypowiedzi jest wolne, a wymowa wyraźna”) do C2 (“Nie mam żadnych trudności ze zrozumieniem jakiejkolwiek wypowiedzi mówionej – słuchanej „na żywo” czy odbieranej za pośrednictwem mediów – nawet przy szybkim tempie mówienia rodzimego użytkownika języka, pod warunkiem jednak, iż  mam trochę czasu, by przyzwyczaić się do nowego akcentu”). Dzięki temu logicznemu podziałowi wypełniający może w niezwykle dokładny sposób przedstawić swoje umiejętności w zakresie znajomości języków obcych.

W ramach Umiejętności i kompetencji należy także wypełnić rubryki, opisujące umiejętności i kompetencje społeczne (np. umiejętność pracy w zespole), organizacyjne (np. koordynowanie pracy zespołów), techniczne (np. znajomość procedur kontroli jakości), obsługi komputera oraz artystyczne. Tu wypełniający formularz może podać także konkretne zadania, które wykonywał w ramach określonych kompetencji. Dla pracodawców osoba, która posiada umiejętności z wielu dziedzin, może być bardzo cennym pracownikiem. Ważne, że nie muszą to być umiejętności poparte zaświadczeniami o ukończeniu kursów, ani nie trzeba się ograniczać jedynie do umiejętności zdobytych w trakcie kariery zawodowej. Istotne dla pracodawcy mogą się okazać takie umiejętności, które kandydat nabył poprzez realizowanie swoich zainteresowań, uczestnictwo w życiu społecznym czy poprzez prywatne doświadczenia, a które mogą być z powodzeniem wykorzystane w  nowej pracy.

Dzięki Europass-CV poszukujący pracy może w bardzo przejrzysty i atrakcyjny dla pracodawcy sposób opisać swoje umiejętności, doświadczenie zawodowe. Zwiększa swoje szanse na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną i na zdobycie upragnionej pracy. Dla pracodawcy z kolei prosta forma Europass-CV oraz szczegółowość podanych informacji pozwala na wybranie naprawdę wartościowych kandydatów i przeprowadzenie rozmów wyłącznie z tymi rokującymi największe nadzieję.

www.europass.org.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry