Domzdrowia.pl pozyskuje finansowanie dla procesu akwizycyjnego

Dnia 22 września 2011r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Domzdrowia.pl SA podjęło uchwały w sprawie emisji obligacji serii „A” zamiennych na akcje serii „E” na okaziciela. Pozyskany w ten sposób kapitał zostanie przeznaczony na fuzje i przejęcia. NWZA przyjęło również uchwałę w sprawie emisji akcji na okaziciela serii „D”.

 

Emisja obligacji ma umożliwić spółce realizację planów rozwojowych, w tym umożliwić sfinansowanie inwestycji, polegających na nabywaniu innych przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, prowadzących działalność gospodarczą w Internecie w zakresie obrotu lekami i suplementami diety.

„Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie rozpoczętego w tym roku przez Domzdrowia.pl procesu akwizycyjnego sklepów internetowych z branży zdrowie i uroda w tym tzw. „aptek internetowych” oraz zapewnią spółce kapitał na dalsze przejęcia i fuzje. Obecnie oczekujemy na spełnienie się warunku zawieszającego zawartej w czerwcu umowy zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa (apteki internetowej) należącej obecnie do jednego z głównych konkurentów Domzdrowia.pl na rynku internetowym.” – powiedział Jacek Denkowski, prezes zarządu Domzdrowia.pl SA.

Akcje zwykłe na okaziciela serii „D” będą emitowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do MCI.BioVentures.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top