Dostęp i korzystanie z Internetu

TNS OBOP podał wyniki badań użytkowników za okres od stycznia 2002 do czerwca 2002. I tak:
23% badanych, w okresie od stycznia do czerwca 2002 r., deklarowało dostęp do Internetu.
Kolejne 4% badanych planuje go uzyskać w ciągu najbliższych 6 miesięcy.
18% badanych stanowią Internauci (osoby, które przynajmniej raz w miesiącu korzystają z internetu).

Dostęp do Internetu
Średni odsetek osób posiadających dostęp do Internetu w pierwszym półroczu 2002 wyniósł 23% (N = 6064), co szacunkowo w przeliczeniu na populację Polaków w wieku 15 lat i więcej wynosi 7 141 740 osób. Dla porównania w II kwartale 2001 średni odsetek wyniósł 20%, zaś w IV kwartale 2001 – 22%.

Średni odsetek Internautów w badanej populacji wynosi 18,2% (N = 6064), co szacunkowo w przeliczeniu na populację Polaków w wieku 15 lat i więcej wynosi 5 573 988 osób. Są to, zgodnie z międzynarodową definicją Internet Advertising Bureau (USA) osoby, które przynajmniej raz w miesiącu korzystają z Internetu.

Struktura Internautów
40% spośród wszystkich Internautów (N = 1045) korzysta z Internetu 3 – 5 razy w tygodniu lub częściej.
Internautami są nieco częściej mężczyźni (56%) niż kobiety(44%), najczęściej są to osoby w wieku 15-29 lat. Najwyższy odsetek Internautów stanowią osoby z wykształceniem średnim (w tym pomaturalnym) – 38% oraz podstawowym – 30%.
Internauci najczęściej zamieszkują województwa: mazowieckie (15%), śląskie (11%), małopolskie (10%), dolnośląskie (8%) i wielkopolskie (8%).

http://www.obop.com.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top