Dzieci on-line w oczach rodziców

Zdaniem 83 proc. internautów, którzy mają dzieci w wieku od 5 do 15 lat korzystające z internetu, ich pociechy spędzają czas w internecie grając on-line. Co piąty badany rodzic przyznaje, że jego dziecko korzysta z programów P2P i czyta blogi. Gemius SA we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje zbadała opinie rodziców na temat aktywności dzieci on-line.
Celem badania “Dzieci on-line w oczach rodziców” było określenie, w jaki sposób zdaniem opiekunów najmłodsi internauci korzystają z sieci. Badani oceniali także różne formy internetowej aktywności pod względem bezpieczeństwa dla dzieci. Badanie zrealizowano za pomocą ankiet internetowych na grupie 1235 osób posiadających dziecko w wieku od 5 do 15 lat, które korzysta z internetu.

Czterolatek w internecie
Jak wynika z badania, dzieci rozpoczynają swą przygodę z internetem stosunkowo wcześnie. Aż 16 proc. badanych rodziców przyznało, że ich dziecko miało kontakt z internetem w wieku 4 lat lub mniej. Dzieci przeważnie korzystają z internetu w domu – tak twierdzi 98 proc. rodziców – oraz w szkole (41 proc.). Co piąty rodzić przyznaje, że jego dziecko korzysta z internetu u kolegów i znajomych.

Dzieci on-line w oczach rodziców 1

Dla najmłodszych internautów internet to przede wszystkim źródło rozrywki i komunikacji. Zdecydowana większość badanych rodziców przyznaje, że ich dziecko korzysta z gier on-line (83 proc.). W opinii respondentów dzieci spędzają także czas w internecie przeglądając strony WWW (50 proc.) i komunikując się z innymi: za pomocą poczty e-mail (41 proc.) i komunikatorów internetowych (33 proc.). Co piąty badany rodzic (19 proc.) twierdzi, że jego dziecko używa programów P2P. Dzieci odwiedzają również blogi innych internautów (18 proc.) oraz prowadzą własne (16 proc.).

(Nie)bezpieczny internet
Czy rodzice są świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą nieprzemyślane korzystanie z internetu przez dzieci? Wyniki badania pokazują, że zdecydowana większość rodziców jako niebezpieczne ocenia przede wszystkim te formy aktywności on-line, które wiążą się z przekazywaniem przez najmłodszych internautów danych osobistych – adresu zamieszkania (85 proc.) i numeru telefonu (79 proc.). Nieco mniej rodziców – 75 proc. – za niebezpieczne uważa spotkanie się dziecka z osobą poznaną przez internet.

Udostępnianie swojego adresu e-mail osobie poznanej przez internet oraz umieszczanie swoich zdjęć w internecie jest traktowane jako niebezpieczne przez odpowiednio 55 proc. i 48 proc. respondentów. Jednocześnie, relatywnie duża grupa rodziców nie jest w stanie ocenić, jakie formy internetowej aktywności najmłodszych internautów mogą nieść za sobą zagrożenie.

Dzieci on-line w oczach rodziców 2

„Wyniki badania utwierdzają nas w przekonaniu, że kampanie edukacyjne należy adresować zarówno do dzieci, jak i ich opiekunów, oraz, że o bezpiecznym korzystaniu z internetu należy rozmawiać z dziećmi już od najmłodszych lat” – komentuje Łukasz Wojtasik z Fundacji Dzieci Niczyje. – „W tym roku rozpoczęliśmy ogólnopolską kampanię społeczną Stop cyberprzemocy, poświęconą problemowi przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych. O zagrożeniach, jakie może nieść za sobą internet,  rozmawiamy z  uczniami, rodzicami i nauczycielami”.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Code Europe
10.06.2024 - 11.06.2024
I ❤ business & HR
11.06.2024 - 12.06.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top