E-faktura DIALOGu

Niemal 17 tys. abonentów Telefonii DIALOG wybrało e-fakturę. To komfortowy, bezpieczny, niezawodny i ekologiczny sposób rozliczeń.

Klienci, którzy zdecydują się na e-fakturę, zamiast comiesięcznych papierowych kopert z dokumentami otrzymują e-maile z elektroniczną wersją faktury uwiarygodnioną certyfikowanym podpisem elektronicznym. Podpis ten gwarantuje autentyczność pochodzenia faktury oraz integralność jej treści.

Dzięki niemu e-faktura ma taką samą co tradycyjna faktura moc prawną, różni się jedynie formą i sposobem dostarczenia. Odróżnia ją to od Elektronicznego Obrazu Faktury (EOF) czy faktury on-line. E-faktura DIALOGu jest dokumentem uznawanym przez organa podatkowe, bowiem aby skorzystać z ulgi internetowej trzeba udokumentować poniesione wydatki fakturami elektronicznymi – a nie dostępem elektronicznym do faktur. I druga ważna kwestia: na fakturach DIALOGu, także tych elektronicznych, wydatki na internet są oddzielone od innych opłat, co również jest wymogiem organów podatkowych przy dokumentowaniu ulgi internetowej. – tłumaczy Leszek Balcerek, dyrektor Departamentu Obsługi Klienta Telefonii DIALOG.

E-faktura ma postać skanu papierowego dokumentu i przesyłana jest na podany przez abonenta adres e-mail. Wystarczy tylko podpisać zgodę na taką formę otrzymywania rachunku i podać adres poczty elektronicznej, na który przesyłana będzie e-faktura.

Dostarczany na skrzynkę e-mail plik PDF jest fakturą elektroniczną w myśl rozporządzenia Ministra Finansów (Dz.U. nr 133, poz. 1119). Bezpieczny podpis elektroniczny jak i kwalifikowany znacznik czasu są umieszczone w pliku PDF z e-fakturą. Do odtwarzania elektronicznej faktury wystarczy powszechny i bezpłatny program Acrobat Reader lub inna przeglądarka plików PDF. Telefonia DIALOG na swoich stronach www.dialog.pl udostępnia bezpłatną aplikację do weryfikacji podpisu wraz z instrukcją obsługi.

Równie proste i bezpieczne jest przechowywanie e-faktur DIALOGu. Dla celów podatkowych odbiorca e-faktur jest zobowiązany do przechowywania faktur w formie elektronicznej w formacie, w którym zostały przesłane, w sposób zapewniający autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści, które są zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Choć brzmi to skomplikowanie, oznacza tylko, że e-faktura powinna zostać zarchiwizowana w formacie, w którym została przesłana (czyli pliku PDF) na dysku twardym, pendrive, DVD lub innym nośniku danych. Może być też przechowywana na skrzynce pocztowej, na którą jest wysyłana. – mówi dyrektor Balcerek.

W celu udokumentowania podstawy do korzystania z ulgi internetowej na żądanie organów podatkowych e-fakturę należy udostępniać w formie elektronicznej na dowolnym nośniku danych (np. płyta CD lub DVD, pendrive). W szczególnych przypadkach organ skarbowy może zażądać przedstawienia wydruku dokumentu elektronicznego – przeglądarki PDF, takie jak np. program Acrobat Reader, umożliwiają precyzyjny wydruk e-faktury z przesłanego pliku PDF.

Aby zamienić tradycyjną papierową fakturę na e-fakturę wystarczy wypełnić, podpisać i wysłać formularz dostępny na stronie www.dialog.pl i w Biurach Obsługi Klienta. Zmiana jest bezpłatna i następuje wraz z kolejnym okresem rozliczeniowym po podpisaniu deklaracji zgody.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry