EM LAB rozpoczyna skup akcji własnych

Spółka  EM Lab, uznana za jedną z dziesięciu najbardziej innowacyjnych firm na rynku NewConnect, podjęła decyzję o rozpoczęciu skupu akcji własnych. Spółka specjalizująca się w nowoczesnej komunikacji marketingowej przeznaczyła na pierwszy etap skupu 0,5 mln. zł. Skupione akcje w świetle uchwały ostatniego WZA mają posłużyć spółce w celu sfinansowania transakcji przejęcia innego podmiotu.

Czerwcowe WZA spółki udzieliło zgody na zakup akcji własnych przez EM LAB. Zarząd otrzymał zgodę na skup maksymalnie 20 proc. kapitału zakładowego spółki i może przeznaczyć na ten cel nawet 2,2 mln zł, gdyż maksymalna cena po jakiej Spółka może skupować własne akcji została ustalona na poziomie 3,60 zł za jeden walor.

Zarząd EM Lab, realizując zalecenia WZA, przyjął regulamin skupu akcji własnych, przeznaczając na ten cel 0,5 mln zł. Spółka dokonała już wyboru agenta, skupującego akcje, któremu przekaże środki. Jak ocenia Zarząd Spółki, jeszcze we wrześniu br. będzie możliwe rozpoczęcie skupowania akcji Spółki na rynku. Jak podano w dzisiejszym komunikacie, skup może się rozpocząć nie wcześniej niż 15 września, zaś maksymalna cena po jakiej nabywane będą walory wyniesie 1,50 zł.

– „Od dłuższego czasu obserwujemy kurs rynkowy EM Lab, zwracając uwagę, na fakt, że nie odpowiada on godziwej wartości jaką przedstawia Spółka” – mówi Julian Kozankiewicz, prezes EM Lab. – „Wobec znacznego spadku kursu EM Lab na rynku NewConnect, liczymy na to, że przejęcia, które planujemy uda się przeprowadzić dużo taniej, niż przy wykorzystaniu tylko środków pieniężnych, co będzie korzystne dla wszystkich akcjonariuszy” – dodaje Kozankiewicz.  –„Nie mamy bowiem wątpliwości, że kurs spółki w długim okresie czasu zyska na wartości” – precyzuje Kozankiewicz.

Spółka dysponuje sporym zapasem wolnych środków pochodzących zarówno z emisji akcji, jak i zatrzymanego zysku netto z poprzednich okresów. –„Spółka ma zapewnione środki na rozwój i sfinansowanie przejęć” – mówi Julian Kozankiewicz, prezes Spółki. –„W ocenie Zarządu spółki, rozpoczęcie skupu akcji w obecnej sytuacji rynkowej, pozwoli najbardziej efektywne wykorzystanie zgromadzonych środków” – dodaje Kozankiewicz.

Skup akcji własnych realizowany będzie zgodnie z ograniczeniami, jakie dotyczą rynku kapitałowego. Oznacza to, że agent skupujące akcje w imieniu EM Lab, nie będzie mógł nabyć więcej niż 25 proc. średniego dziennego obrotu z ostatniego miesiąca. Zlecenia składane podczas programu skupu akcji nie mogą również przekraczać ceny z ostatniej niezależnej transakcji zawartych na rynku oraz nie mogą byś wyższe od najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty na rynku. Skup akcji nie może być również realizowany podczas okresów zamkniętych, jakie obowiązują zarząd Spółki.

Zarząd EM Lab nie rezygnuje z akwizycji na rynku marketingu. Prowadzone są aktywne poszukiwania spółek, które mogłyby wzmocnić ofertę notowanej na NewConnect firmy, oraz rozmowy z potencjalnymi parterami dla Spółki. -„Przyglądamy się kilku podmiotom, jednak na razie nie możemy poinformować o zawartych podczas tych rozmów porozumieniach” – mówi Julian Kozankiewicz, Prezes EM LAB.  – „Mam nadzieję, że dzięki aktywnym poszukiwaniom uda nam się wkrótce wytypować potencjalne cele przejęcia i dojść do porozumienia z ich zarządami i akcjonariatem.” – dodaje. EM Lab na przełomie 2007-2008 r. przymierzał się już do transakcji nie notowanej na giełdzie spółki ESKADRA, w której kupił 10 proc. udziałów. Zarządowi notowanej na NC spółki nie udało się jednak dojść do porozumienia z właścicielami i ostatecznie pakiet został odsprzedany. Na tamtej transakcji EM Lab zrealizował 200 proc. zwrotu z inwestycji.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry