EMCom zbuduje Polski Portal Rozwojowy

Po zakończeniu fazy planistycznej koordynowanej przez Infovide S.A., tarnowska firma EMCom sp. z o.o. uzyskała grant Banku Światowego na realizację Polskiego Portalu Rozwojowego.

Polski Portal Rozwojowy jest elementem międzynarodowej inicjatywy Banku Światowego o nazwie Global Development Gateway (http://www.developmentgateway.org). Portal ma ułatwiać współpracę administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego działających na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju. Obecnie inicjatywa Banku Światowego realizowana jest w 41 krajach świata.

Warunkiem koniecznym uzyskania grantu na realizację portalu było pomyślne zakończenie fazy planistycznej. Była ona koordynowana przez Infovide S.A., a jej celem było zaprojektowanie struktury technicznej i organizacyjnej portalu. – „W tym czasie stworzone zostały formalne podstawy funkcjonowania portalu, przekazanego następnie do realizacji firmie EMCom. Powstał prototyp portalu, pozyskano partnerów, którzy wspierać będą jego rozwój w warstwie informacyjnej, technicznej oraz finansowej” – mówi Borys Czerniejewski, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w Infovide.

Ostatnim elementem fazy planistycznej projektu był audyt przeprowadzony przez międzynarodową firmę audytorską BDO Polska. Wynik audytu skomentowała Elena Midori, koordynator projektu z Banku Światowego: „Polska przedstawiła jedną z najmocniejszych strategii technologicznych i doskonale uruchomiony prototyp portalu.”. Sukcesem fazy planistycznej było również pozyskanie dla idei budowy Polskiego Portalu Rozwojowego oficjalnego poparcia Ministerstwa Infrastruktury i Komitetu Badań Naukowych.

Partnerami informacyjnymi, działającymi w grupie roboczej ds. definiowania zawartości informacyjnej portalu, są m.in.: Bank Światowy, Program ONZ ds. Rozwoju (UNDP), Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Krajowy Punkt Kontaktowy 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej działający przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, BusinessPress sp. z o.o. i Doskomp sp. z o.o.

Polski Portal Rozwojowy stanowić ma zaplecze informacyjne oraz narzędzie komunikacji dla podmiotów aktywnie działających na rzecz rozwoju kraju, reprezentujących sektor publiczny, biznes oraz środowiska związane z przedsięwzięciami innowacyjnymi. – Naszą intencją jest głębokie zorientowanie portalu na zagadnienia związane z eGovernment, zdalnym nauczaniem (eLearning) oraz gospodarką opartą na wiedzy (Knowledge Based Economy). Portal powinien być także narzędziem umożliwiającym współpracę różnych instytucji, organizacji i środowisk zaangażowanych w proces kreowania zmian ekonomicznych, społecznych i kulturowych poprzez stosowanie elektronicznych mediów – mówi Krzysztof Głomb, prezes EMCom sp. z o.o.

W ostatnim konkursie wniosków (call for proposals) fundusze na realizację portalu, oprócz Polski, otrzymały podmioty z dziewięciu państw: Azerbejdżanu, Armenii, Bułgarii, Mołdawii, Mongolii, Sri Lanki, Tadżykistanu, Urugwaju i Wenezueli. Większość z nich ubiegała się o grant po raz kolejny.

http://www.infovide.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry