ERP w Instytucie Biologii Doświadczalnej

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie wdroży zintegrowany system wspomagający zarządzanie klasy ERP Impuls BPSC. To trzecie, po Instytucie Fizyki Jądrowej i Śląskiej Akademii Medycznej, wdrożenie systemu BPSC w instytucji naukowej.

Pakiet Impuls BPSC będzie obsługiwał sfery związane z finansami, sprawozdawczością, gospodarką magazynową, zaopatrzeniem, środkami trwałymi oraz zarządzaniem personelem. Poza standardową funkcjonalnością wchodzącą w skład ERP w Instytucie wykorzystany zostanie także moduł Badacz Dydaktyk stworzony przez BPSC specjalnie na potrzeby instytucji naukowych oraz moduł rozliczania wynagrodzeń pracowników dostosowany do wymogów ustawy z dn. 25 kwietnia 1997 roku o Polskiej Akademii Nauk. System oprócz typowego wspomagania zarządzania pracą Instytutu usprawni m.in. przygotowywanie wniosków o finansowanie prac badawczych oraz kontrolę realizacji i rozliczania prowadzonych projektów.

System Impuls BPSC wybrany został w drodze przetargu publicznego. Oprócz funkcjonalności Instytut Biologii Doświadczalnej brał pod uwagę m.in. możliwości powiększenia zakresu wdrożenia systemu w przyszłości. Bardzo istotna była także możliwość użytkowania aplikacji za pomocą portalu internetowego.

Instytut Biologii Doświadczalnej powstał w 1918 roku. Należy do największych i najlepszych instytutów naukowych PAN. Zatrudnia ponad 300 osób. Jest jednocześnie jednym z trzech instytutów PAN, będących członkami Światowej Sieci Biologii Molekularnej i Komórkowej UNESCO.

http://www.bpsc.com.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry