Europejska Akademia Biznesu dla Przedsiębiorstw

Firma SAP Polska poinformowała o uruchomieniu programu edukacyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw, który ma pomóc polskim firmom w poszerzeniu wiedzy o warunkach prowadzenia biznesu w Unii Europejskiej, a także w dostrzeżeniu i wykorzystaniu szans jakie daje integracja z UE.

Pomysłodawcą programu jest firma SAP Polska, która do współpracy zaprosiła Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych i Euro Info Centre. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęła Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej minister Danuta Hübner. Patronem medialnym programu jest dziennik Rzeczpospolita.

Z pierwszych efektów programu przedsiębiorcy mogą korzystać już od 25 lutego br. Wtedy to na stronie FirmawUnii.pl udostępnione zostało internetowe narzędzie, które daje przedsiębiorcom możliwość dokonania wstępnej autodiagnozy stopnia przygotowania ich firmy do konkurowania na rynkach UE. Ankieta bada mocne i słabe strony przedsiębiorstwa z punktu widzenia wymogów integracji. Ponadto jest najprostszym i najszybszym sposobem porównania własnej firmy z krajowymi i unijnymi konkurentami. Wnioski z tej ankiety mogą być dla przedsiębiorców dobrym bodźcem do głębszej analizy firmy oraz podejmowania decyzji dostosowawczych.

Wynik ankiety jest prezentowany w dwóch formach. Pierwsza, syntetyczna, pokazuje orientacyjną ocenę stopnia przygotowania firmy do wymogów integracji z UE. Druga, znacznie bardziej rozbudowana, to opisowa ocena sytuacji i perspektyw firmy. Raport, który otrzymują przedsiębiorcy po wypełnieniu ankiety pełni przede wszystkim funkcję edukacyjną. W wielu miejscach zostały umieszczone wyczerpujące wyjaśnienia oraz przydatne odsyłacze do materiałów informacyjnych o rynkach UE, np. dotyczących zasad certyfikacji produktów, programów pomocowych.

“SAP Polska angażuje się w działania edukacyjne skierowane do małych i średnich firm, ponieważ jesteśmy przekonani, że ta grupa firm ma największe możliwości skutecznego konkurowania na wspólnym europejskim rynku” – powiedział Grzegorz Kozłowski, Prezes SAP Polska. “Nasz program pomaga zawczasu dostrzec szanse i zagrożenia oraz podpowiada, gdzie szukać dodatkowych informacji”.

“Program ten można porównać do lustra, w którym przeglądają się firmy. W oparciu o uproszczoną analizę przedsiębiorcy mogą ocenić, jak wygląda ich konkurencyjność na europejskim rynku, co wymaga zmiany, a co poprawy. Już sama możliwość porównania się z konkurentami w Unii powinna budzić ciekawość polskich przedsiębiorstw” – powiedział przewodniczący rady programowej programu prof. Krzysztof Obłój, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

http://www.FirmawUnii.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Mobile Trends Conference
04.03.2021 - 05.03.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry