Expertia uruchamia sprzedaż B2B

Zarządy MCI i expertii informują, że – zgodnie z zapowiedziami – expertia uruchomiła w styczniu sprzedaż za pośrednictwem sieci agencji ubezpieczeniowych w całym kraju. Liczba agencji ubezpieczeniowych wykorzystujących system expertii przekroczyła pięćdziesiąt. Obecnie expertia reprezentuje siedem zakładów ubezpieczeń: Compensa, Fiat Ubezpieczenia, Generali, Heros, Inter, Partner, Nordea. W lutym oferta zostanie poszerzona o kolejne trzy zakłady, w tym o ubezpieczenia Warty. Plany spółki zakładają, że do końca 2002 roku liczba dealerów i agencji ubezpieczeniowych wykorzystujących system expertii wyniesie minimum dwieście siedemdziesiąt. Spółka pracuje również nad przygotowaniem specjalnej oferty dla swoich partnerów na dostęp do Internetu w oparciu o system GPRS.

“Zintegrowany system zarządzania ubezpieczeniami jest bardzo kompleksowy i – mimo niewątpliwych korzyści płynących dla agencji z jego wykorzystania – upłynie kilka tygodni, zanim agenci przyzwyczają się do niego. Okres ten będzie przez nas wykorzystywany do zebrania jak największej liczby uwag i sugestii co do dalszego rozwoju systemu.” – mówi Maciej Bud-Gusaim, prezes expertii.

Model biznesowy przyjęty przez expertię jest uzasadniony charakterem rynku pośrednictwa w Polsce, który – ze względu na rozdrobnienie – jest bardzo kosztowny w obsłudze. Wykorzystanie zaawansowanych technologii, jakimi dysponuje expertia, pozwala na realne obniżenie kosztów administracyjnych ponoszonych przez zakłady ubezpieczeń w związku z rejestrowaniem akwirowanych ubezpieczeń i kojarzeniem wpłat w systemach księgowych.

Potwierdza to Piotr Grabowski, IT-Manager firmy Generali: “Zdecydowaliśmy się na współpracę z nowym kanałem dystrybucji expertii z kilku powodów: zastosowane przez nich nowoczesne technologie są bliskie naszej koncepcji pracy z agentami, mamy zapewnioną wysoką jakość i kompletność danych, a także zmniejszenie kosztów obsługi przy kontroli i zarządzaniu umowami. Jedną z najważniejszych korzyści jest dla nas podwyższenie jakości obsługi klienta – eliminujemy przypadki wadliwego zawierania umów i nieporozumień, które powstają na tym tle. Niebagatelną sprawą jest także ułatwienie, przyspieszenie i uproszczenie rozliczeń z agentami, w tym odciążenie ich od papierkowej sprawozdawczości i umożliwienie im rozwinięcia talentów sprzedażowych.”

Wykorzystanie systemu w pracach agencji umożliwi podniesienie jej zyskowności – przy atrakcyjnych prowizjach expertia umożliwia obniżenie kosztów funkcjonowania agencji. Po wypełnieniu jednego wniosku ubezpieczeniowego system automatycznie wylicza ceny ubezpieczenia we wszystkich zakładach ubezpieczeń współpracujących z expertią. Produkty są porównywane pod kątem oferowanego zakresu ubezpieczenia. Oprogramowanie generuje również wniosek ubezpieczeniowy i polisę, a także dodatkowe druki pomocnicze jak KP, czy polecenia przelewu. System zapewnia poprawność wystawienia polis i automatyzację rozliczeń z jednym podmiotem, w jednym terminie, znacznie redukując nakłady pracy niezwiązanej z pozyskiwaniem i obsługą klientów. Przechowywanie wszystkich danych ubezpieczeniowych klienta w systemie umożliwia ogromne uproszczenia przy odnowieniach polis. Do pracy z expertią potrzebny jest jednak ciągły dostęp do Internetu.

Expertia, której misją jest wykorzystywanie innowacyjnych technologii do podnoszenia jakości i efektywności usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce, równolegle pracuje nad wykorzystaniem systemu do sprzedaży ubezpieczeń za pośrednictwem dealerów samochodowych, a także uruchomieniem masowej sprzedaży w sektorze B2C. Pierwsze umowy z dealerami samochodowymi powinny zostać zawarte jeszcze w lutym. Plany spółki zakładają, że do końca 2002 liczba dealerów i agencji ubezpieczeniowych wykorzystujących system expertii wyniesie minimum dwieście siedemdziesiąt.

Spółka pracuje również nad przygotowaniem specjalnej oferty dla swoich partnerów na dostęp do Internetu w oparciu o system GPRS, co umożliwi efektywne zawieranie ubezpieczeń nie tylko w biurze agencji, ale również w domu ubezpieczającego. Masowa sprzedaż w modelu B2C zostanie uruchomiona na przełomie I i II kwartału. Będzie ona realizowana wspólnie z jednym z największych polskich portali ogólnotematycznych. Decyzje w tej sprawie zostaną ogłoszone jeszcze w lutym. Podstawą do realizacji zamierzonych celów będzie konsekwentne rozwijanie – wraz ze spółką Efigence, która ostatnio objęła 13% udziałów w expertii – technologii do zawierania ubezpieczeń w oparciu o Internet.

http://www.expertia.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Mobile Trends Conference
04.03.2021 - 05.03.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry