Feniks Computerlandu dla CPR

W Kielcach zostało uruchomione Centrum Powiadamiania Ratowniczego (CPR). Dzięki CPR działania Pogotowia Ratunkowego i Straży Pożarnej będą lepiej skoordynowane, co zdecydowanie przyspieszy dostęp do służb ratowniczych mieszkańcom Kielc. Wykonawcą systemu i autorem wykorzystanego oprogramowania „Feniks” jest ComputerLand.

W ramach Centrum Powiadamiania Ratowniczego funkcjonują dwa podwójne stanowiska dyspozytorskie ulokowane w komendzie miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i w siedzibie pogotowia ratunkowego. Każdy dyspozytor ma do dyspozycji dwumonitorowy komputer. System natychmiast identyfikuje numer i adres, spod którego dzwoni rozmówca do CPR. Dyspozytor wpisuje miejsce zgłaszanego wypadku, które jest automatycznie lokalizowane na cyfrowej mapie miasta i powiatu. System „Feniks” od razu wyświetla adres najbliższej jednostki i pokazuje dostępne zasoby ludzkie do wykorzystania w akcji i pozwala na natychmiastowe poinformowanie grupy osób potrzebnych na miejscu akcji. Na bieżąco można sprawdzać dostępność załóg i jednostek, a także drukować raporty i zestawienia statystyczne.

System „Feniks” jest zintegrowany z urządzeniami do monitoringu przeciwpożarowego. Wykrycie ognia jest natychmiast automatycznie sygnalizowane dyspozytorowi, wraz z informacją o miejscu zdarzenia. W czasie akcji ratowniczej bardzo ważna jest współpraca wszystkich służb. System „Feniks” pozwala przekazywać dane o zgłoszonych zdarzeniach między dyspozytorami straży pożarnej i pogotowia ratunkowego. Z poziomu systemu można także automatycznie przekierować połączenia telefoniczne. System „Feniks” jest w pełni zintegrowany z centralą telefoniczną. Na ekranie nie tylko pojawiają się dane o telefonie, z którego nastąpiło zgłoszenie zdarzenia, ale można także za pomocą klawiatury i myszy na przykład wybrać numer telefonu, zestawić połączenie konferencyjne i wysłać SMS.

„Jestem przekonany, że uruchomienie CPR-u w widocznych sposób zwiększy efektywność naszych służb ratowniczych. Dzięki CPR wyraźnie skróci się czas przyjęcia zgłoszenia i dotarcia z pomocą. Jest to niezwykle ważne nie tylko przy wypadkach drogowych, ale także przy innych tego typu zdarzeniach. Chcieliśmy mieć system na europejskim poziomie i taki teraz mamy. Od dzisiaj w Kielcach jest bezpieczniej.”- powiedział Jerzy Kurek, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

„Analizy akcji ratowniczych pokazują, że o sukcesie decyduje dobra informacja. Informacja o tym, w jakim miejscu zdarzył się wypadek, czego potrzebują ratownicy, ile osób jest rannych itd. Dzięki takim informacjom optymalnie można wykorzystać zaangażowanie i doświadczenie ratowników. Badania pokazały, że o powodzeniu akcji w 60% decyduje właśnie wiedza o przyczynach i źródłach zagrożenia oraz dostępnych środkach ratowniczych. Tylko 40% zależy od technik ratowniczych i sprzętu. Obecnie w Polsce śmiertelność w wypadkach drogowych jest czterokrotnie większa, niż w Unii Europejskiej. Szybszy wyjazd karetki i lepsza informacja oznacza uratowanie czegoś bezcennego – życia ludzkiego” – przekonuje Adam Półgrabia, Dyrektor Generalny sektora publicznego ComputerLand SA.

http://www.computerland.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top