GPRS w Policji

Poznańska Policja od 30 stycznia 2003 roku korzysta z nowoczesnego systemu lokalizacji pojazdów. Na podstawie kilkumiesięcznych doświadczeń zostały potwierdzone wstępne założenia, z których wynika m.in., że wdrożony system skrócił czas dojazdu radiowozu na miejsce zdarzenia. Uruchomienie systemu lokalizacji pojazdów jest kolejnym etapem budowy Systemu Wspomagania Dowodzenia dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Uroczyste otwarcie systemu lokalizacji pojazdów odbyło się 28 kwietnia 2003 roku o godz. 11.00, w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu, przy ul. Taborowej 22. W uroczystości wzięli udział: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Zbigniew Chwaliński, Komendant Wojewódzki Policji insp. Henryk Tusiński, Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji mł. insp. Dariusz Nagański, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prezydent Poznania Ryszard Grobelny, Wojewoda Województwa Wielkopolskiego Andrzej Nowakowski, Komendanci Powiatowi i Wojewódzcy Policji, Starostowie Powiatów, Komendanci Szkół Policji, sponsorzy systemu (Fundacja Asekuracja, PZU SA, PKO BP SA, TUiR Warta) oraz przedstawiciele ComputerLand SA, Polkomtel i Optoscan.

“Wykorzystanie systemu lokalizacji pojazdów pozwoli poznańskiej Policji jeszcze skuteczniej niż dotychczas dbać o bezpieczeństwo mieszkańców Poznania. Nowy system skróci czas dojazdu patrolu interwencyjnego na miejsce przestępstwa. Dzięki specjalnym przyciskom antynapadowym umieszczonym w radiowozach zwiększy się również bezpieczeństwo policjantów. Bardzo istotną korzyścią ekonomiczną z wykorzystywania systemu lokalizacji pojazdów będzie oszczędność paliwa. Dyżurny będzie mógł teraz dokładniej planować, który radiowóz znajduje się najbliżej miejsca zdarzenia, dzięki czemu patrol Policji przyjedzie na miejsce przestępstwa szybciej. Najważniejsze jest jednak to, że od tej chwili mieszkańcy Poznania będą mogli czuć się bezpieczni o każdej porze dnia i nocy.” powiedział Zdzisław Stachowiak z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Wdrożenie nowoczesnego systemu lokalizacji pojazdów w Poznaniu umożliwi funkcjonariuszom Policji wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych do podstawowych zadań służb policyjnych, czego efektem będzie usprawnienie procesów podejmowania decyzji operacyjnych oraz optymalizacja wykorzystania sił i środków. System lokalizacji pojazdów będzie pomagał w zarządzaniu pracą 150 pojazdów patrolowych.

System został zbudowany na bazie zakupionego przez Komendę Główną Policji systemu mapy cyfrowej. Autorem i wykonawcą systemu jest ComputerLand SA, natomiast przy jego realizacji współpracowały firmy:
– w zakresie świadczenia usługi transmisji danych GPS z pojazdów do stanowiska kierowania KMP w oparciu o platformę GPRS – Polkomtel SA. Dodatkowo firma zapewniła łącze radiowe,
– w zakresie dostawy urządzeń montowanych w pojazdach – Optoscan s.c.

W przyszłości system lokalizacji pojazdów stanie się integralną częścią systemu wspomagania dowodzenia, po rozbudowani o następne moduły, takie jak np. moduł rejestracji zdarzeń, moduł planowania służb, moduł integracji z systemami telekomunikacyjnymi. Otwarta specyfikacja systemu jest również przygotowana do integracji z radiowym systemem łączności cyfrowej TETRA.

System lokalizacji pojazdów dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu kosztował ponad 750 tys. złotych i został zbudowany ze środków ufundowanych przez: Zarząd Miasta Poznania, Fundację Asekuracja, PZU SA, PKO BP SA, TUiR Warta.

http://www.computerland.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry