Grant Banku Światowego dla Polski

Polska otrzymała pieniądze od Banku Światowego, na kontynuację projektu Polskiego Portalu Rozwoju (PlDG). Operatorem portalu jest tarnowska firma EMCom sp. z o.o.

Polski Portal Rozwojowy jest elementem międzynarodowej inicjatywy Banku Światowego oraz Development Gateway Foundation o nazwie Country Gateways (http://www.developmentgateway.org). Portal ma ułatwiać współpracę administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego działających na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju. Misją naszej inicjatywy jest promocja innowacyjnego i efektywnego wykorzystania ICT na rzecz rozwoju poszczególnych państw i regionów. Obecnie inicjatywa Banku Światowego realizowana jest w ponad 50 krajach świata – mówi Elena Midori, koordynator projektu dla Polski, ze strony Development Gateway Foundation.

Po uzyskaniu grantu na rozwój projektu, planowana jest rozbudowa zasobów informacyjnych oraz narzędzi komunikacji z użytkownikami. Zostanie zmieniony również layout graficzny. Polski Portal Rozwojowy stanowić ma zaplecze informacyjne dla podmiotów aktywnie działających na rzecz rozwoju kraju, reprezentujących sektor publiczny, biznes oraz środowiska związane z przedsięwzięciami innowacyjnymi. Naszą intencją jest głębokie zorientowanie portalu na zagadnienia związane z eGovernment, zdalnym nauczaniem oraz gospodarką opartą na wiedzy – mówi Krzysztof Głomb, prezes EMCom sp. z o.o.

Portal został zbudowany w oparciu o rozwiązania open source. Serwis informacyjny jest na bieżąco aktualizowany i notuje w ostatnim półroczu wzrost oglądalności na poziomie 20% miesięcznie.

http://www.pldg.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top