IBM finalizuje przejęcie spółki Cognos

IBM oraz Cognos ogłosiły dziś zawarcie ostatecznej umowy przewidującej nabycie przez IBM publicznej spółki Cognos z siedzibą w Ottawie, Ontario, Kanada w formie gotówkowej transakcji zakupu na kwotę około 5 miliardów USD, czyli 58 USD za akcję, przy wartości transakcji netto 4,9 miliarda USD. Zakup jest uzależniony od uzyskania akceptacji udziałowców spółki Cognos, otrzymania zgody organów nadzoru oraz od spełnienia innych zwyczajowych warunków transakcyjnych. Jej finalizacja przewidywana jest na pierwszy kwartał 2008 roku.
Przejęcie spółki Cognos jest elementem realizowanej przez IBM strategii Information on Demand, będącej przedstawioną 16 lutego 2006 roku międzyfirmową inicjatywą, która przewiduje połączenie mocnych stron IBM w zakresie integracji systemów informatycznych, zarządzania treścią i danymi oraz usług konsultingowych dla biznesu w celu uwolnienia niewykorzystywanej do tej pory wartości biznesowej informacji. Włączenie spółki Cognos, będącej 23. zakupem IBM, dokonanym w ramach jej strategii Information on Demand, umożliwi spółce zdobycie nowej wiedzy i nowych doświadczeń, które będą mogły zostać zaoferowane szerszym grupom odbiorców, wykraczającym poza tradycyjnych użytkowników rozwiązań business intelligence.

Spółka IBM jest zdania, że jej nowy zakup idealnie wpasowuje się zarówno w realizowaną przez nią strategię zakupów, jak również w przyjęty przez nią model alokacji kapitału oraz, że zakup ten przyczyni się do realizacji celów spółki w zakresie zwiększania wskaźnika EPS (zysk przypadający na akcję) do roku 2010.
Steve Mills, senior vice president i dyrektor wykonawczy grupy IBM Software Group mówi: – Aby móc szybko podejmować decyzje, klienci potrzebują kompletnych rozwiązań, a nie poszczególnych elementów układanki. Firma IBM od lat oferuje rozwiązania Business Intelligence. Nasza bogata oferta obejmująca różne dziedziny, począwszy od hurtowni danych, po integrację informacji oraz analitykę, w połączeniu z wkładem wniesionym przez spółkę Cognos, pozwoli nam zająć odpowiednią pozycję w ulegającym dynamicznym zmianom sektorze rozwiązań Business Intelligence oraz Performance Management. Zdecydowaliśmy się na przejęcie spółki Cognos ze względu na opracowaną przez nią, wiodącą w branży technologię, której fundamentem są otwarte standardy i która stanowi dopełnienie strategii IBM – Architektury Zorientowanej na Usługi (Service Oriented Architecture).

Dzięki fuzji spółek IBM oraz Cognos powstanie wiodący dostawca technologii i usług Business Intelligence (BI) i Performance Management oferujący na rynku najpełniejszą, opartą na otwartych standardach platformę, w połączeniu z najbogatszym doświadczeniem. To wszystko pomoże firmom w podnoszeniu wartości posiadanych przez nich informacji oraz w optymalizowaniu procesów biznesowych i poprawianiu wyników w całych swoich strukturach.

Przejęcie spółki Cognos przyspieszy realizację globalnej inicjatywy Information on Demand IBM, której celem jest uwolnienie wartości biznesowej informacji dla klientów spółki IBM. IBM zapewni większą dostępność rozwiązań spółki Cognos w różnych branżach i w różnych regionach geograficznych dzięki pełniejszej ofercie, obejmującej usługi konsultingowe, sprzęt oraz inne oprogramowanie middleware.
Spółka Cognos oferuje kompletną platformę obsługującą zadania BI (Business Intelligence) i PM (Performance Management), która jest w pełni zintegrowana i oparta na otwartych standardach architektury zorientowanej na usługi (SOA – Service Oriented Architecture). Spółka ta również posiada wieloletnie doświadczenia w zakresie zgodnego z podejściem IBM wspierania heterogenicznych środowisk aplikacyjnych. Dzięki rozwiązaniom spółki Cognos, klienci będą mogli przekształcić swoje dane w wartościową informację, dającą solidne podstawy do działania i umożliwiającą skoordynowane i merytoryczne podejmowanie decyzji oraz podnoszenie ogólnej wydajności firmy. Spółka Cognos zwiększy również zasięg oferty IBM, pozwalając jej „wniknąć” głębiej do gabinetów Dyrektorów Finansowych udostępniając im potężne narzędzia do planowania finansowego i konsolidacji.

„Fuzja ta będzie ekscytująca zarówno dla naszych klientów, partnerów, jak i dla naszych pracowników. Da ona nam możliwość poszerzania naszej wizji wiodącego dostawcy rozwiązań BI i PM” – mówi Rob Ashe, prezes i dyrektor generalny spółki Cognos. IBM jest doskonałym uzupełnieniem naszej strategii. Oferty naszych produktów pokrywają się w minimalnym stopniu, więc połączenie naszych firm pozwoli na wykorzystanie szerokiej gamy synergii technologii oraz zasobów, na zwiększenie zasięgu oraz na oferowanie usług na światowym poziomie, które przyspieszą realizację tej wizji. Ponadto połączenie naszych firm umożliwi klientom Cognos wykorzystywanie szerszej gamy rozwiązań IBM, dzięki którym będą mogli oni nadać nowe tempo realizowanym przez siebie inicjatywom związanym z zarządzaniem informacją.

Połączenie spółek IBM oraz Cognos pozwoli IBM na oferowanie klientom właściwych informacji, wtedy, kiedy akurat są im one potrzebne, na zoptymalizowanie sprawności operacyjnej oraz na szybkie reagowanie na zmieniające się uwarunkowania rynkowe. Połączenie technologii zarządzania informacją oferowanej przez spółki IBM oraz Cognos pomoże również firmom naszych klientów odkryć nowe sposoby wykorzystywania bezpiecznej dystrybucji informacji w strukturach firmowych, umożliwiając rozpoznawanie nowych możliwości biznesowych oraz znaczące ograniczanie kosztów i czasu wymaganego na radzenie sobie ze specyficznymi dla poszczególnych branż wyzwaniami biznesowymi.

Po sfinalizowaniu przejęcia, spółka IBM zamierza zintegrować spółkę Cognos włączając ją, jako grupę w ramach sekcji IBM ds. oprogramowania do zarządzania informacją (Information Management Software), której zadania koncentrować się będą na dziedzinach Business Intelligence oraz Performance Management. IBM zaprosi również obecnego Prezesa i Dyrektora Generalnego spółki Cognos, Pana Roba Ashe, do kierowania tą grupą. Będzie on podlegał bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu, Panu Ambuj Goyal.

Spółka Cognos zatrudnia na całym świecie około 4.000 pracowników i obsługuje ponad 25.000 klientów. Spółki IBM i Cognos współpracują ze sobą od ponad 15 lat, realizując wspólnie rozlegle projekty integracji technicznych oraz oferując osiem wstępnie zintegrowanych wspólnych rozwiązań, które obecnie obsługują wielu wspólnych klientów.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top