Infinity Group zrealizowała projekt w ramach programu Phare

Agencja zakończyła wdrożenie systemu informatycznego w przedsiębiorstwie Refleks, największej hurtowni instalacyjno-sanitarnej w północno-wschodniej Polsce. Wdrożone rozwiązanie usprawniło procesy sprzedaży i dystrybucji poprzez wykorzystanie technologii internetowych.

Infinity Group zrealizowała projekt w ramach programu „Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości objętej programem Phare 2000. Dzięki temu Refleks mógł uzyskać ze środków unijnych refundację w wysokości 60 procent poniesionych kosztów.

Infinity Group jest akredytowanym wykonawcą PARP na wykonywanie usług w ramach programu „Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw”. Obecnie agencja stara się o akredytację przy nowym programie „Technologie informatyczne dla przedsiębiorstw”, w ramach którego przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o udzielenie wsparcia finansowego już w najbliższych miesiącach. Oba programy skierowane są do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Dzięki takim programom przedsiębiorstwa, które nie mogły sobie pozwolić na wdrażanie innowacyjnych technologii mają szansę wykorzystać środki unijne do refinansowania własnych inwestycji. Aby zdobyć środki pomocowe na wykonany projekt, trzeba go wdrożyć wspólnie z firmą, która posiada akredytację przy danym programie.

Intencją Infinity Group jest propagowanie idei programów unijnych w środowisku przedsiębiorców. Mówi Mariusz Bednarko, kierownik marketingu w Infinity Group: „Przykład hurtowni Refleks powinien zachęcić przedsiębiorców z sektora MSP, którzy myślą o wykorzystywaniu nowych technologii, ale z powodów barier kosztowych ograniczają lub wstrzymują inwestycje. Współpraca z akredytowanymi wykonawcami PARP daje możliwość zwrotu nawet połowy poniesionych kosztów. W ramach programu, który rozpoczyna się w tym roku, ogólny fundusz środków przeznaczonych na refundację projektów wynosi blisko 1,8 miliona Euro.”
Nowy program refinansuje koszty poniesione przez przedsiębiorstwa na usługi doradcze, szkolenia oraz wdrożenia rozwiązań wykorzystujących innowacyjne technologie informatyczne. Szczegółowe informacje na temat nowego programu można znaleźć na stronie internetowej PARP: www.parp.gov.pl Wkrótce pojawią się tam także informacje o akredytowanych do tego projektu firmach.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top