Infovide w projekcie finansowanym przez Unię Europejską

Firma Infovide bierze udział w projekcie badawczo-rozwojowym ICONS (Intelligent CONtent Management System – system inteligentnego zarządzania treścią), realizowanym w ramach programu Przyjazne Społeczeństwo Informacyjne (IST) będącego częścią 5. Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej.

Projekt realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum, koordynowane przez firmę Rodan Systems, w skład którego, obok Infovide, wchodzą również: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Centro di Ingegneria Economica e Sociale z Włoch, firma SchlumbergerSema z Belgii, Dziewiąty Uniwersytet „Dauphine” w Paryżu (Université Paris 9 Dauphine) i Uniwersytet Ulsterski (Irlandia Północna).

Celem projektu ICONS jest zbudowanie opartego na wiedzy systemu zarządzania multimedialną informacją pochodzącą z rozproszonych i heterogenicznych źródeł danych. System ten będzie wyposażony w nowatorski interfejs użytkownika pozwalający na efektywny dostęp do wiedzy i informacji. W projekcie ICONS zostaną wykorzystane wyniki najnowszych badań naukowych.

Projekt obejmuje trzy główne etapy. Pierwszy z nich to etap badań teoretycznych, w którym ocenia się możliwość zastosowania rezultatów badań naukowych w dziedzinie informatyki i dziedzinach pokrewnych w komercyjnych systemach zarządzania wiedzą. W drugim etapie powstanie prototyp gotowego do wykorzystania systemu zarządzania informacją. W trzecim natomiast – zostanie opracowana metodyka pozwalająca na wdrażania systemów klasy ICONS oraz wykonane rozwiązanie pilotażowe – pierwsze praktyczne zastosowanie wyników projektu.

Będzie nim powszechnie dostępny internetowy „Portal Dobrych Praktyk Dla Krajów Stowarzyszonych” z UE wspierający prace instytucji wykorzystujących i zarządzających pieniędzmi pochodzącymi z europejskich funduszy przedakcesyjnych PHARE, ISPA i SAPARD

Infovide bierze udział we wszystkich trzech etapach projektu, między innymi ocena możliwości zastosowania w projekcie istniejących standardów procesów informacyjnych i informatycznych.

„Pod uwagę brane są obecnie standardy z rodziny ISO 82x (wspierające testowanie), standard UML (wspierający modelowanie na etapie projektowania systemów) oraz proces RUP (ułatwiający zarządzanie projektem informatycznym). Ponadto Infovide doradza w wyborze i ocenie dostępnych technologii i gotowych rozwiązań w zakresie serwerów aplikacyjnych i „zwykłych” systemów zarządzania zawartością, które mogą być zastosowane przy budowie prototypu ICONS” – powiedział Sebastian Lisek, kierownik projektu po stronie Infovide.

W drugim etapie projektu Infovide będzie uczestniczyła przy tworzeniu projektu prototypu ICONS oraz jego testach.

„Głównym zadaniem Infovide w projekcie, stanowiącym część trzeciego etapu, jest opracowanie metodyki projektowania inteligentnych systemów zarządzania informacją. Będzie ona praktycznym przewodnikiem do budowy zaawansowanych systemów zarządzania wiedzą, a w szczególności zostanie wykorzystana podczas tworzenia portalu pilotażowego” – powiedział Borys Czerniejewski, Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w Infovide.

Projekt ma się zakończyć pod koniec 2003 roku.

http://www.infovide.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top