Infovide współpracuje z MSWiA

Firma konsultingowa Infovide doradza Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji w przetargu na budowę centralnego rejestru pojazdów i kierowców CEPiK. Jeden z największych przetargów publicznych w 2003 roku jest już w fazie ostatecznych rozstrzygnięć.

We współpracy ze specjalistami MSWiA Infovide opracowała dokumentację koncepcyjną służącą przygotowaniu przetargu na system CEPiK. Materiał obejmuje w szczególności koncepcję architektury systemu informatycznego, oraz koncepcję zarządzania przedsięwzięciem. Koncepcje te zostały udostępniony publicznie na stronach internetowych MSWiA. Konsultanci Infovide wspierają też przygotowania MSWiA dotyczące zarządzania przedsięwzięciem, migracją danych i dostosowaniem procedur administracyjnych związanych z ewidencją pojazdów do uwarunkowań systemu scentralizowanego.

Strategiczne kierunki rozwoju systemu CEPiK związane są z integracją europejską oraz z rozwojem inicjatyw typu e-government. Opracowana koncepcja architektury uwzględnia zatem zalecenia Komisji Europejskiej (Architecture Guidelines for Trans—European Telematics Networks for Administrations), co ułatwi późniejszy rozwój zbudowanego systemu w kierunku współpracy z instytucjami Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. Wykorzystuje również doświadczenia i najlepsze wzorce z budowy podobnej klasy systemów spoza sektora publicznego.

http://www.infovide.pl
http://www.mswia.gov.pl/pdf/cepik.zip (do pobrania)

Wpisy promowane

Wydarzenia

dev.js Summit 2022
13.10.2022
semKRK#20
28.10.2022
Weź nasz patronat!
31.12.2022

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry