Infovide współpracuje z Warszawskim Instytutem Bankowości

Infovide S.A. rozpoczęła współpracę z Warszawskim Instytutem Bankowości. Firma została patronem seminarium zarządczego dla kadry kierowniczej banków, instytucji finansowych i dużych przedsiębiorstw w Polsce – „Zarządzanie ryzykiem kredytowym: nowe wyzwania na nowe czasy”.

Seminarium poprowadzi międzynarodowej klasy ekspert w dziedzinie zarządzania ryzykiem kredytowym prof. Edward I. Altman. Jest on autorem tzw. Modelu Altmana, uznanej na świecie i szeroko stosowanej metody badania kondycji firm. Profesor jest zdobywcą licznych nagród i tytułów za prace w obszarze modeli przewidywania zaburzeń kredytowych w przedsiębiorstwach i procedur sanacyjnych. Obecnie jest doradcą banku centralnego we Włoszech i kilku innych banków centralnych. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Stowarzyszenia Zarządzania Restrukturyzacją, jest również prezesem Stowarzyszenia Zarządzania Finansowego. W ostatnich latach jest wymieniany wśród kandydatów do Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii.

Głównym tematem spotkania oprócz przedstawienia dorobku prof. Altmana będzie omówienie kluczowych tendencji wpływających na funkcjonowanie rynków kredytowych w nadchodzących latach w Europie i na świecie. Nie zabraknie również kluczowych rekomendacji dla banków i firm w Polsce dla ograniczenia sytuacji kryzysowych po stronie kredytodawców i kredytobiorców.

Seminarium odbędzie się 26 maja 2003 r.

http://www.wib.org.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

IT w Uczelniach
07.03.2024
19. edycja Studenckiego Festiwalu Informatycznego
04.04.2024 - 06.04.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top