Inteligentne konfigurowanie kont użytkowników

Opublikowano: 18 listopada 2007. Kategoria: Rynek. Tagi: , ,

Novell poinformował o rozszerzeniu możliwości rozwiązania Identity Manager do zarządzania cyfrową tożsamością użytkowników komputerów o moduł inteligentnego konfigurowania kont pracowników.
Novell Identity Manager Roles Based Provisioning Module pozwala definiować i przypisywać użytkownikom role, które określają uprawnienia dostępu do aplikacji, systemów, danych i innych zasobów firmy. Przedsiębiorstwa coraz chętniej wyposażają posiadaną infrastrukturę do zarządzania tożsamością o mechanizm zarządzania rolami, takie jak Roles Based Provisioning Module firmy Novell, gdyż wspomaga on egzekwowanie rygorystycznej polityki prywatności i dostosowywanie do zmieniających się przepisów i regulacji.

„Motorem rozwoju rozwiązań do zarządzania rolami jest potrzeba zagwarantowania zgodności z wymogami prawa, zmniejszania liczby naruszeń procedur bezpieczeństwa, wyjątków od reguł oraz ograniczania zagrożeń związanych z niewłaściwymi, zbyt szerokimi bądź nieaktualnymi uprawnieniami dostępu” stwierdził Kevin Kampman, starszy analityk do spraw strategii tożsamości i prywatności w Burton Group. „Konieczność rozwiązania tych problemów jest poważnym wyzwaniem dla przedsiębiorstw. Choć wprowadzenie zarządzania rolami sprzyja zwiększeniu efektywności działania firmy, klientów najbardziej interesują obecnie możliwości skutecznego zarządzania rolami związane z administrowaniem i zarządzaniem tożsamością.”

Novell Identity Manager Roles Based Provisioning Module zmniejsza złożoność i koszt zarządzania tożsamością i bezpieczeństwem, gdyż usprawnia przyznawanie praw dostępu do różnorodnych zasobów – aplikacji biznesowych, systemów komunikacji, firmowych danych, czy systemów bezpieczeństwa budynków – w oparciu o role pełnione przez użytkowników w organizacji. Uprawnienia przyznawane są odpowiednio do zajmowanego stanowiska (np. pracownika działu obsługi klienta), działu (np. marketingu) bądź konkretnych zadań przypisanych danej osobie. Wszystko to zmniejsza liczbę czynności administracyjnych związanych z przyznawaniem, odbieraniem i weryfikacją praw dostępu. Organizacje, w których wymagany jest podwyższony poziom bezpieczeństwa, takie jak instytucje finansowe czy placówki służby zdrowia, mogą dzięki temu oprogramowaniu zagwarantować, że prawa dostępu wynikające z funkcji każdego pracownika są zgodne z przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Dzięki wprowadzeniu na rynek moduł do konfigurowania kont użytkowników w oparciu o ich role, Novell ma oferować najlepiej zintegrowane rozwiązanie do zarządzania tożsamością i rolami. Zapewnia ono przejrzystość i elastyczność zarządzania uprawnieniami, wspiera podejmowanie taktycznych decyzji, ustalanie podziału obowiązków i poświadczanie uprawnień. Moduł Novella jest zintegrowany z działającym w czasie rzeczywistym rozwiązaniem Novell Identity Manager, a ponadto można go łączyć z systemami i aplikacjami zewnętrznymi. Umożliwia to monitorowanie i rejestrowanie dostępu do informacji i zasobów, co pozwala łatwo dokumentować zgodność firmy z przepisami i regulacjami.

www.novell.com/products/identitymanager

Hanna LaskowskaInteligentne konfigurowanie kont użytkowników

Podziel się!

O autorze

hania