Interia coraz lepiej- wyniki I kwartału 2003

INTERIA.PL S.A. w I kwartale 2003 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 3608 tys. zł w porównaniu do 2.839 tys. zł w I kwartale 2002 roku co oznacza wzrost o ponad 27%.

Wyniki I kwartału 2003 roku potwierdziły wcześniejsze deklaracje zarządu Spółki, co do poprawy wyników finansowych Spółki INTERIA.PL za porównywalne okresy roku 2002 i 2003. Pomimo niższych przychodów finansowych strata netto w I kwartale 2003 r. wyniosła jedynie 1.223 tys. zł w porównaniu do straty w I kwartale 2002 roku wynoszącej 2.068 tys. złotych.

Spółka wykazała kwartalny zysk na poziomie EBITDA w wysokości 105 tys. zł. Wskaźnik EBITDA obliczany jest jako zysk operacyjny plus amortyzacja i w największym stopniu obrazuje rzeczywistą efektywność działalności operacyjnej spółki. Jest to drugi z rzędu pozytywny wskaźnik EBITDA wykazany przez Spółkę w kolejnym raporcie kwartalnym.

Według badania NetTrack realizowanego przez instytut SMG/KRC MBC odsetek osób korzystających z Internetu wzrosła o 0,6 punktu procentowego od grudnia 2002 r., osiągając w marcu 2003 r. poziom 19,8%.

http://www.interia.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Pytech Summit 2021
09.12.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry