INTERIA.PL bliżej rentowności

INTERIA.PL S.A. w IV kwartale 2003 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 5 732 tys. zł w porównaniu do 4 612 tys. zł w III kwartale 2003 (wzrost o ponad 24%). Przychody ostatniego kwartału roku 2003 były niższe od przychodów osiągniętych przez Spółkę w IV kwartale 2002 roku ze względu na bardziej równomierne rozłożenie w ciągu całego 2003 roku przychodów i kosztów związanych z transakcjami barterowymi.

Przychody w całym 2003 roku w wysokości 18 277 tys. zł są wyższe o 7% od przychodów uzyskanych w 2002 roku (17 073 tys. zł). Rzeczywisty wzrost przychodów gotówkowych wyniósł ponad 50%, a umiarkowany ich przyrost jako całości w sprawozdaniu finansowym jest wyłącznie efektem prowadzonej przez Spółkę polityki obniżania udziału barterów w sprzedaży ogółem.

“Wyniki finansowe ubiegłego roku pokazują, iż INTERIA.PL jest na granicy dodatniej rentowności na poziomie EBITDA. Ich osiągnięcie było możliwe przede wszystkim dzięki utrzymaniu niskiego poziomu kosztów przy jednoczesnym, dynamicznym wzroście sprzedaży gotówkowej zarówno na rynku reklamowym jak i w pozostałych sektorach” – komentuje wyniki Tomasz Jażdżyński, Prezes Zarządu INTERIA.PL S.A.

“Dotychczasowe dokonania oraz trendy i prognozy rynku pozwalają na twierdzenie, iż plan zakładający uzyskanie wyraźnie dodatniego wskaźnika EBITDA w roku bieżącym i zysku netto w przyszłym zostanie zrealizowany” – dodaje Jażdżyński.

Według monitoringu ruchu w obrębie portalu systemem trackingowym gemiusTraffic firmy Gemius (dawniej Global eMarketing) od grudnia 2002 r. do grudnia 2003 r. liczba unikalnych użytkowników odwiedzających portal w ciągu miesiąca wzrosła o 33,3%, z poziomu 4,6 mln do 6,1 mln. W tym czasie liczba wizyt w portalu zwiększyła się o 36,7% (do 34,4 mln), a liczba odsłon stron w grudniu 2003 r. wyniosła 485,5 mln.

http://www.interia.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Mobile Trends Conference
04.03.2021 - 05.03.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry