INTERIA.PL z zyskiem kwartalnym

INTERIA.PL S.A. po raz pierwszy w swojej historii osiągnęła kwartalny zysk netto. Jak wynika z raportu bieżącego opublikowanego przez spółkę, w pierwszym kwartale br. dodatni wynik finansowy na poziomie netto wyniósł 110 tys. zł, co – w porównaniu do straty w pierwszym kwartale roku ubiegłego (-746 tys. zł) – oznacza wzrost o 856 tys. zł.

– Wyniki INTERIA.PL za pierwszy kwartał, który zwykle jest gorszy dla rynku reklamowego, potwierdzają pozytywne tendencje wzrostu przychodów spółki i poprawy jej wyniku finansowego – powiedział Jacek Pasławski, Prezes Zarządu. – Sprawiają też, że jak najbardziej realne są wcześniejsze deklaracje Zarządu, dotyczące osiągnięcia przez spółkę pozytywnego wyniku finansowego netto w skali całego roku – dodał.

Jeszcze większa, niż wynika to z poziomu zysku netto, jest rzeczywista efektywność działalności operacyjnej spółki, po uwzględnieniu kosztów amortyzacji obciążającej wynik finansowy a wynikającej ze znacznych nakładów inwestycyjnych związanych z intensywnym rozwojem działalności,. Wskaźnik 4444EBITDA, obliczany jako zysk operacyjny plus amortyzacja, za I kwartał br. wyniósł 1 132 tys. zł, co w porównaniu do I kwartału roku ubiegłego (255 tys. zł), oznacza wzrost o 344%. Wynik na poziomie EBITDA jest także większy o ponad 85% od osiągniętego w kwartale poprzedzającym.

Przychody portalu ze sprzedaży w I kwartale 2005 r. wyniosły 6 939 tys. zł, co w porównaniu z wynikiem za I kwartał roku poprzedniego (4 858 tys. zł) oznacza wzrost o 42,8%. Potwierdza to utrzymanie przez INTERIA.PL silnej pozycji na dynamicznie rosnącym rynku internetowym.

http://www.interia.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry