Interkl@sa- przegląd technologiczny przez Infovide

Opublikowano: 16 stycznia 2003. Kategoria: Rynek. Tagi: , , , , ,

Na zlecenie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) Infovide przeprowadza przegląd technologiczny Polskiego Portalu Edukacyjnego (http://www.interklasa.pl), który powstał w ramach inicjatywy Interkl@sa, prowadzonej przez Fundację Edukacji Ekonomicznej. Rozwój portalu finansowany jest z grantu przyznanego Fundacji przez PAFW. Celem prac Infovide jest sprawdzenie sposobu realizacji zadań przewidzianych w umowie grantowej i ocena propozycji na rok 2003.

Zakres prac Infovide obejmuje ocenę istniejącej architektury technicznej portalu oraz przegląd mechanizmów i usług portalu. Ponadto Infovide sprawdzi ich zgodność ze sprawozdaniami z realizacji umowy. Weryfikacji i wycenie poddany zostanie również zakres prac i usług potrzebnych do funkcjonowania portalu w 2003 roku.

„Z Interkl@są współpracujemy od września 1999 roku. Opracowaliśmy wstępną propozycję architektury Polskiego Portalu Edukacyjnego, potem współpracowaliśmy w pracach Zespołu Zadaniowego Interkl@sy, więc znamy dobrze założenia portalu i jego zawartość. Teraz sprawdzimy realizację założeń technicznych.” – powiedział Borys Stokalski, prezes Infovide.

Polski Portal Edukacyjny jest rozwijany i utrzymywany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) działające przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. PCSS jest jednym z pięciu centrów komputerów dużej mocy obliczeniowej (KDM), finansowanych przez Komitet Badań Naukowych. Poza portalem Intekl@sy, naukowcy z Poznania stworzyli kilka innych systemów pozanaukowych, w tym Miejski Informator Multimedialny. PCSS zaproponował dla portalu własne rozwiązania architektoniczne, nie korzystając z wcześniejszego opracowania Infovide.

„Wybór PCSS na realizatora portalu był przede wszystkim podyktowany doświadczeniem kadry tego ośrodka w realizacji nowatorskich projektów internetowych. Dzięki temu, że część prac mogła zostać wykonana w ramach własnych programów badawczo-rozwojowych centrum, koszty przedsięwzięcia były stosunkowo niewielkie. Zależy nam jednak na weryfikacji przyjętych rozwiązań, by potwierdzić ich zgodność z najlepszymi praktykami stosowanymi na rynku i światowymi standardami technicznymi.” – powiedziała senator Grażyna Staniszewska, koordynator programu Interkl@sa.

Program Interkl@sa finansowany jest nie tylko z krajowych środków publicznych, ale także korzysta z grantów przyznawanych przez Unię Europejską, międzynarodowe organizacje finansowe i bilateralne programy współpracy. Ponadto wspierają go samorządy, organizacje pozarządowe, sponsorzy prywatni oraz rodzice. Wstępnie, publiczne i prywatne środki, które uruchomił program Interkl@sa, szacuje się na 400 mln zł. Polski Portal Edukacyjny jest jedną z wielu składowych programu, który ma na celu m. in. wyposażenie szkół w pracownie komputerowe z dostępem do Internetu.

„Audyt technologiczny jest standardową procedurą stosowaną przy ewaluacji tego typu przedsięwzięć. Jako organizacja nie zorientowana na dochód (non-profit) musimy liczyć się z każdym wydanym groszem, stąd konieczność oceny efektywności wykorzystania przekazanych środków.” – powiedział Radosław Jasiński – Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która finansuje rozwój portalu.

http://www.interklasa.pl
http://www.pafw.pl

Sylwester KozakInterkl@sa- przegląd technologiczny przez Infovide

Podziel się!

O autorze

Sylwester Kozak

Facebook Twitter Google+

Specjalista w zakresie marketingu opartego o promocję wiedzy i doświadczenia. Aktywnie prowadzi własne jak i zlecone serwisy internetowe. Przygotowuje koncepcje biznesowe i analizy rynkowe nowych projektów. Ma praktyczne doświadczenie z zakresu promocji, eCommerce, e-PR, SEO, SEM i prowadzenia projektów internetowych.