Internauci przekazują 1% podatku

Niemal połowa (49 proc.) polskich internautów, którzy dopiero będą rozliczać się z fiskusem, zamierza w tym roku przekazać 1% swojego podatku organizacjom pożytku publicznego. Aż 48 proc. z nich w marcu 2007 roku stało jeszcze przed ostatecznym wyborem konkretnego odbiorcy – na prośbę stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce firma Gemius zbadała opinie o „akcji 1%” na miesiąc przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.
Internauci doskonale zdają sobie sprawę z możliwości przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego – aż 94 proc. użytkowników sieci w  wieku co najmniej 15 lat deklaruje, że słyszało o tym rozwiązaniu. Świadomość ta nie jest jednak podparta wiedzą o zasadach regulujących tego typu rozliczenia – łącznie aż 44 proc. badanych nie wie, w jaki sposób może przekazać 1 proc. swoich dochodów na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Z roku na rok fundacje i stowarzyszenia decydują się na coraz bardziej zintensyfikowane i profesjonalne kampanie reklamowe we wszystkich środkach przekazu. Reklama społeczna promująca „akcję 1%” najczęściej dociera do internautów za pomocą telewizji, a ponad 1/3 spotkała się z nią w internecie. Jak kształtują się opinie podatników o akcji? Co sprawia, że nie wszyscy wspierają organizacje? W jaki sposób i do kogo skutecznie skierować działania reklamowe?

Decyzja w ostatniej chwili
Marzec i kwiecień są tymi miesiącami, które najwięcej internautów wybrało w ubiegłym roku na termin złożenia deklaracji podatkowej. W marcu 2006 roku wypełniony formularz PIT oddało fiskusowi 28 proc. badanych.

Z badań Gemius realizowanych na prośbę SOS WD wynika, że internauci czekają ze złożeniem deklaracji do ostatniej chwili – aż 12 proc. rozliczających się z podatku załatwiło wszelkie formalności z tym związane w czwartym tygodniu kwietnia 2006 roku.

W marcu 2007 roku co trzeci polski internauta nie złożył jeszcze zeznania podatkowego za rok 2006. Wśród tych, którzy deklarowali, że dopiero będą się rozliczać, niemal połowa w momencie przeprowadzenia badania nie podjęła jeszcze decyzji o organizacji, którą obdaruje.

To, jak istotne z punktu widzenia efektywnej strategii promocyjnej są dni bezpośrednio poprzedzające złożenie deklaracji, pokazują odpowiedzi na pytanie o moment podjęcia decyzji o przyznaniu 1%. Co piąty polski internauta rozliczający się z fiskusem za rok 2005 zdecydował o przekazaniu 1% swojego podatku w ostatnich dniach przed złożeniem PIT.

Motywacja i główni odbiorcy
W poprzednim roku najczęściej przekazywano pieniądze organizacjom pomagającym dzieciom – aż 46 proc. wspierających „jednym procentem” podatku wybrało te organizacje. Na mniejsze wsparcie finansowe mogły liczyć podmioty niosące pomoc osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, a także organizacje zajmujące się ochroną zdrowia oraz o profilu edukacyjnym i wychowawczym. Co zastanawiające, pytani rzadko byli w stanie podać konkretną przyczynę udzielenia wsparcia takiej,  a nie innej organizacji. Główną motywacją dla przekazywania części swojego podatku jest ogólna chęć niesienia pomocy. Drugim czynnikiem wymienianym przez respondentów była identyfikacja z celami i wartościami, które dana organizacja realizuje.

Kto wie, jak przekazać 1%?
Blisko połowa (49 proc.) użytkowników sieci wie dokładnie, na czym polega procedura przekazywania 1% podatku. W przypadku pozostałych internautów brak wiedzy dotyczącej głównych założeń ustawy wydaje się być istotną przeszkodą powodzenia „akcji 1%”. Co trzeci badany, który rozliczał się z fiskusem w ubiegłym roku, nie wsparł żadnej organizacji właśnie z powodu braku świadomości, jak to uczynić.

Jak pokazują wyniki raportu Gemius realizowanego przy współpracy ze stowarzyszeniem SOS WD, najwięcej informacji o możliwości wsparcia organizacji “jednym procentem” posiadają osoby z wykształceniem wyższym lub niepełnym wyższym (niemal 2/3 tej grupy wie, jak przekazać 1%). Także mieszkańcy dużych miast, a w szczególności Warszawy, wykazują się dużą znajomością tych zasad. Badanie pokazuje zatem, jak ważne jest dotarcie do internautów słabiej wykształconych i zamieszkujących nie tylko miejskie aglomeracje.

Internauci przekazują 1% podatku 1

1% w telewizji
Najczęściej wskazywanym przez wszystkich internautów źródłem wiedzy o akcji 1% w 2007 roku są programy telewizyjne. Co interesujące, większa liczba respondentów miała styczność z ogłoszeniami lub reklamami promującymi samą akcję (48 proc.), niż kreacjami reklamowymi konkretnych organizacji (40 proc.).

Wśród osób, które zetknęły się z ogłoszeniami lub reklamami dotyczącymi „akcji 1%”, najskuteczniejszym medium jest telewizja – 68 proc. internautów z tej grupy wskazało na zetknięcie się ze spotami telewizyjnymi. Reklama prasowa dotarła do 51 proc. badanych. Kampanię outdoorową dostrzegło 39 proc. respondentów. Kreacje reklamowe w internecie promujące „akcję 1%” zauważył co trzeci internauta (36 proc.).

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top