Internet Group odzyskuje kontrolę nad Ad.Net

W dniu 15 października br. Zarząd Internet Group otrzymał pismo od BRE Banku SA z informacją, iż główny wierzyciel Spółki zrzeka się pełnomocnictw upoważniających go do wykonywania praw związanych z akcjami w spółce Ad.Net S.A.

Pełnomocnictwa te zostały udzielone spółce BRE Bank S.A. na podstawie umowy o ustanowienie administratora zastawu rejestrowego na akcjach w Ad.Net S.A. z dnia 4 grudnia 2008 roku oraz umów zastawu rejestrowego na akcjach w Ad.Net S.A. z dnia 19 lipca 2010 roku oraz 31 grudnia 2009 roku.

– Cieszę się z decyzji BRE Banku dotyczącej Ad.Net-u. Zaangażowanie się w tę Spółkę inwestora branżowego jest wciąż w obszarze naszych zainteresowań oraz propozycji złożonych Wierzycielowi. Wierzę, że dzięki temu, iż przywrócono nam pełne prawo do akcji Ad.Net nasze rozmowy z inwestorami  zainteresowanymi tą Spółką będą przebiegały sprawniej i uda nam się szybko zrealizować tę transakcję.
– mówi Jan Ryszard Wojciechowski, Prezes Zarządu Internet Group SA. Kontynuujemy w dalszym ciągu rozmowy z BRE Bankiem w celu wypracowania porozumienia w kwestii realizacji układu. Po dzisiejszej informacji, głęboko wierzę w naszą dalszą współpracę.– dodaje Prezes Wojciechowski.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top