Internet Group pozyskuje inwestora dla Ad.Net

1 lipca 2010 r. Internet Group S.A. podpisała term sheet inwestycyjny z inwestorem z Europy Zachodniej zainteresowanym przejęciem pakietu kontrolnego w spółce Ad.Net S.A. Obecnie strony opracowują dokumentację transakcji, której finalizacja powinna nastąpić w ciągu kilku tygodni.

Zaangażowanie zagranicznego inwestora w jedno ze znaczących aktywów Grupy Kapitałowej Internet Group jest istotnym krokiem w realizacji kompleksowego planu restrukturyzacji finansowej Grupy. Zarząd Internet Group opracowuje wspólnie z inwestorem model dalszego rozwoju i wzrostu wartości Ad.Net, opartego o podwyższanie konkurencyjności spółki na rynku polskim i zagranicznym oraz prowadzenie bieżącej pracy operacyjnej ukierunkowanej na zwiększanie jej przychodów i poprawę rentowności operacyjnej.

Na przejęcie przez inwestora pakietu kontrolnego w spółce Ad.Net S.A. potrzebna jest jeszcze zgoda BRE Bank S.A.

1 lipca 2010 r. na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Ad.Net S.A. powołano – w uzgodnieniu z inwestorem – Macieja Mincera. Maciej Mincer jest doświadczonym menedżerem, który ostatnio pełnił funkcję CEO ARBOvision oraz był odpowiedzialny za restrukturyzację ARBOInteractive Czech Republic pełniąc funkcję CEO także tej spółki.

Internet Group w perspektywie kolejnych 3-5 lat planuje wspólnie z nowym inwestorem rozwijać spółkę Ad.Net, nie wykluczając w dalszym horyzoncie czasowym wyjścia z inwestycji.

Wierzę, że realizacja tego przedsięwzięcia jest bardzo korzystna dla Ad.Net S.A., która dzięki wsparciu nowego inwestora będzie mogła podtrzymać i wzmocnić pozycję lidera w Europie Środkowo – Wschodniej  dostarczając na rynek unikalne i dostosowane do potrzeb klientów rozwiązania, jak również zwiększając wiarygodność i atrakcyjność dla jej dostawców (Web Publishers). – mówi Jan Ryszard Wojciechowski, Prezes Zarządu Internet Group SA.

Osobiście widzę ogromny potencjał współpracy z nowym inwestorem w zakresie dotyczącym grup docelowych, jakich jak agencje i zleceniodawcy. Uzyskamy dostęp do najnowocześniejszych technologii i będziemy mogli opracować nowe unikalne produkty i usługi. Cieszę się, że będę mógł zająć się wyzwaniem polegającym na restrukturyzacji Grupy Ad.Net w Polsce i za granicą. W ubiegłym roku pokazałem w przypadku czeskiej spółki ARBOInteractive, jak można taki proces przeprowadzić z sukcesem. – powiedział Maciej Mincer, nowy Prezes Zarządu Ad.Net S.A.

Jednocześnie z punktu widzenia Internet Group transakcja jest korzystna ze względu na planowaną ścisłą współpracę spółki z inwestorem. Internet Group zachowa prawa akcjonariusza mniejszościowego zabezpieczające jej interesy. Mimo tego, iż zagraniczny partner przejmie w spółce Ad.Net pakiet kontrolny, będzie ona nadal blisko współpracowała z innymi spółkami naszej Grupy Kapitałowej.- dodaje Prezes Wojciechowski.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Kampania "To jest Twój biznes"
01.12.2022 - 31.01.2023
Program społeczny TOP Women w e-biznesie
15.01.2023
Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

Przewiń do góry