Internet Group: rozpoczęcie postępowania likwidacyjnego?

W dniu 18 października 2010 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wydał postanowienie o rozpoczęciu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację spółki Internet Group SA. Postanowienie uprawomocni się w ciągu 7 dni.

Zarząd Spółki zamierza odwołać się od decyzji Sądu wskazując na prowadzone rozmowy z inwestorami zainteresowanymi zaangażowanie kapitałowym w poszczególne spółki Grupy.

– Dzisiejsza decyzja Sądu nie jest po naszej myśli. Dołożyliśmy wielu starań, aby stworzyć realny program restrukturyzacji finansowej Spółki, pozyskaliśmy inwestorów, którzy deklarują wolę wejścia w struktury Grupy i wierzymy w jego powodzenie. Ponadto, uzyskaliśmy przychylność BRE Bank SA wobec naszych propozycji restrukturyzacyjnych. Będziemy odwoływać się od tej decyzji kierując się dobrem Spółki i jej akcjonariuszy. – mówi Jan Ryszard Wojciechowski, Prezes Zarządu Internet Group SA.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top