Internet Group sprzedaje CR Media Consulting za 1 zł

10 września 2010 r. Internet Group SA sprzedała wszystkie posiadane akcje CR Media Consulting SA w upadłości z możliwością zawarcia układu na rzecz CR Media SA. Transakcja ma być elementem planu, który ma doprowadzić do poprawy sytuacji finansowej spółki i umożliwi zawarcie układu z wierzycielami.

Spółka CR Media Consulting należy do grupy tzw. aktywów toksycznych które, zgodnie z planem restrukturyzacji przedstawionym BRE Bank SA, będącym podstawą propozycji układowych, mają być sprzedane poza grupę kapitałową. CR Media Consulting jest od 17 marca 2010 r. w stanie upadłości z możliwością zawarcia układu i w trakcie trwającego postępowania układowego, czego odium spada na całą Grupę Kapitałową Internet Group. Generowane przez CR Media Consulting straty miały dominujący wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Internet Group w pierwszym półroczu 2010 r. W okresie tym strata operacyjna Internet Group wyniosła 5.905 tys. zł, z czego za 4.563 tys. zł odpowiedzialna była strata wygenerowana przez CR Media Consulting i jej spółki zależne. Sprzedaż CR Media Consulting pozwoli zaprzestać konsolidacji tych strat i przyczyni się do poprawy wyników finansowych Internet Group.

– Planowaliśmy tę transakcję od pewnego czasu, jednak mogliśmy przeprowadzić ją dopiero w ramach prowadzonego przed sądem postępowania układowego Internet Group. Nadzorca sądowy Internet Group przychylił się do naszego wniosku podzielając naszą argumentację, że transakcja pozwoli uwolnić aktywa grupy kapitałowej od istotnego obciążenia oraz zwiększy możliwość zawarcia układu.
– powiedział Jan Ryszard Wojciechowski, prezes zarządu Internet Group. – Sprawna realizacja transakcji pokazuje, że proces uzdrawiania Internet Group w obszarach wymagających decyzji zewnętrznych wreszcie nabrał tempa. Sądzę, że już wkrótce sfinalizujemy kolejne transakcje, które doprowadzą do dalszej poprawy sytuacji grupy kapitałowej. – dodał prezes Wojciechowski.

Transakcja została dokonana po cenie sprzedaży wynoszącej 1 zł.
Cena ta jest uzasadniona nie tylko utratą wartości spółki wynikającej z postawienia jej w stan upadłości, ale i zastawem finansowym i rejestrowym ustanowionym na 100% akcji spółki na rzecz BRE Bank SA, celem zabezpieczenia finansowania w łącznej kwocie ok. 100 mln zł (t.j. sprzedawane akcje będą w dalszym ciągu obciążone tym zastawem). Wartość ewidencyjna CR Media Consulting w księgach Internet Group na dzień sprzedaży wynosiła 0 zł.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top