Internetowe plany Polaków

Z badania TNS Interbus, zrealizowanego w październiku 2004 r. przez TNS OBOP wynika, że wzrasta odsetek osób planujących uzyskać dostęp do Internetu. Obecnie 8,2% mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej planuje uzyskać dostęp do sieci w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Rok temu takich osób było 4,8%.

Osoby, które nie mają jeszcze dostępu do Internetu, ale planują go uzyskać w ciągu najbliższego półrocza to najczęściej młodzi i wykształceni mieszkańcy miast. Na przestrzeni ostatniego roku odsetek planujących uzyskanie dostępu wzrósł wśród mieszkańców największych miast (powyżej 500 tys.) o 8,8 punktu procentowego, zaś w małych miastach (do 20 tys.) o 5,8 punktu procentowego. Dostęp do Internetu planuje także uzyskać 5% mieszkańców wsi.

Z badania TNS OBOP wynika ponadto, że większość osób korzystających z Internetu najczęściej łączy się z siecią za pomocą swojego domowego komputera.

30% wszystkich badanych obecnie posiada dostęp do Internetu, zaś 22% ogółu stanowią internauci, tzn. osoby korzystające z sieci przynajmniej raz w miesiącu.

http://www.tnsobop.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top