Internetowe Studia Podyplomowe z zakresu E-biznesu

Politechnika Warszawska w konsorcjum z EFICOM European and Financial Consulting rozpoczynają realizację projektu edukacyjnego Internetowe studia podyplomowe budowy kompetencji w zakładaniu i prowadzeniu e-biznesu.
Studia są propozycją dla pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcą efektywnie korzystać z nowoczesnych technologii informatycznych w działalności biznesowej. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozwala pracownikom MŚP przełamać barierę finansową. Dofinansowanie trafia w formie dotacji do Politechniki Warszawskiej, dzięki czemu Uczelnia pobiera od słuchaczy zaledwie 20% opłaty za studia.

E-biznes opiera się na szeroko rozumianych rozwiązaniach teleinformatycznych,
w szczególności aplikacjach internetowych. „Umiejętność wykorzystania technologii informatycznych w działalności gospodarczej jest dzisiaj bezwzględnym warunkiem utrzymania i poprawy pozycji przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku. Celem naszego projektu jest przekazanie gruntownej wiedzy z tego zakresu oraz umiejętności praktycznego jej stosowania w polskich przedsiębiorstwach.” podkreśla prof. dr Bogdan Galwas, Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

W programie studiów obejmujących 525 godzin akademickich nie zabraknie zagadnień dotyczących wykorzystania oprogramowania, komputerów i sieci komunikacji elektronicznej do realizacji celów gospodarczych. Studenci będą mieli także szansę zapoznać się z prawnymi i ekonomicznymi aspektami prowadzenia e-biznesu. Studia trwają 9 miesięcy. Prowadzone są z wykorzystaniem Internetu i techniki e-learningu. „Zaproponowana przez nas technika e-learningu pozwoli słuchaczom dostosować czas, tempo i miejsce nauki do indywidualnych potrzeb. Mamy nadzieję, że system ten zapewni naszym przyszłym biznesmenom optymalne warunki dla pogłębiania wiedzy. Jednocześnie będzie doskonałym polem ćwiczeń w zastosowaniu technologii informacyjnych” mówi Maciej Salamon, EFICOM.

www.ebiznes.pw.edu.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry