Jak korzystamy z poczty elektronicznej?

Aż 56% przebadanych przez SARE internautów posługuje się trzema lub więcej adresami e-mail. Jednak z roku na rok liczba takich osób spada – wynika z opublikowanego właśnie raportu dotyczącego wykorzystania poczty elektronicznej w Polsce.
Liczba otrzymywanych przez nas wiadomości utrzymuje się na stałym poziomie. Największa grupa respondentów (30%) deklaruje odbieranie od czterech do dziesięciu e-maili dziennie. Nieznacznemu ograniczeniu uległo zjawisko spamu. Przyczyniło się do tego z pewnością powszechne stosowanie filtrów antyspamowych. Nasz stosunek do niezamówionych informacji jest jednak w dalszym ciągu negatywny.

Bardzo chętnie otrzymujemy za to newslettery. Aż 90% badanych zapisanych jest przynajmniej na jedną listę subskrypcyjną, a 78% ma pozytywną opinię o tej formie komunikacji. Ankietowani preferują wiadomości rzeczowe i czytelne, natomiast najbardziej irytuje ich brak możliwości rezygnacji z subskrypcji oraz niepoprawne wyświetlanie grafik. Newslettery najchętniej chcieliby znajdować w swoich skrzynkach w poniedziałki przed ósmą rano.

Warto zwrócić uwagę, że spośród menedżerów wykorzystujących e-mail marketing w działaniach promocyjnych aż 89% twierdzi, że przynosi on firmie wymierne korzyści (głównie większą liczbę kontaktów z klientami oraz wzrost liczby odwiedzin serwisu internetowego). Stąd nie dziwi fakt, że 64% z nich deklaruje zwiększenie zaangażowania w tę formę komunikacji.

Realizowany przez SARE projekt jest jedynym w Polsce cyklicznym badaniem dotyczącym sposobu korzystania z poczty elektronicznej. Jego celem jest poznanie preferencji dotyczących komunikacji e-mailingowej oraz ukazanie zmian, jakie zachodzą w tej materii na przestrzeni lat. W tym roku 3260 ankietowanych odpowiedziało na 33 pytania dotyczące sposobu postrzegania i wykorzystania tego medium.

www.sare.pl/download/raport_2007.pdf

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top