Koma otrzymała certyfikat

Kapituła programu „Informatyka i Ludzie” organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami przyznała firmie Koma S.A. , katowickiej spółce IT, Certyfikat za autorski system wspomagający zarządzanie kapitałem ludzkim Koma HR.

Kapituła Programu „Informatyka i Ludzie”, organizowanego przez PSZK, po analizie opinii użytkowników oraz po zapoznaniu się z raportem z przeprowadzonego audytu, doceniła autorskie oprogramowanie firmy Koma S.A. W uzasadnieniu szczególnie wysoko oceniono funkcjonalność oprogramowania i profesjonalizm specjalistów Komy w trakcie procesu wdrożenia. Duże znaczenie miały także bardzo dobre opinie wśród klientów referencyjnych Komy.

Pod koniec roku 2002  uruchomiło program „Informatyka i Ludzie”. Został on stworzony w odpowiedzi na zgłaszane przez dyrektorów i menedżerów personalnych zapotrzebowanie na rzetelne i obiektywne informacje na temat funkcjonalności oprogramowania wspomagającego zarządzanie zasobami ludzkimi. PSZK gruntowanie bada poszczególne firmy i ich oprogramowanie. Powoływana jest grupa ekspertów odpowiedzialnych za przeprowadzenie audytu. Audytorzy PSZK rekrutowani są spośród osób legitymujących się kilkuletnim doświadczeniem w pracy na kierowniczych stanowiskach w obszarze HR oraz posiadających praktykę w pracy z różnego typu oprogramowaniem. Sam Audyt składa się z dwóch części: sprawdzenia zgodności produktu z przyjętymi kryteriami oraz z badania opinii użytkowników danego oprogramowania. Raport z audytu przedstawiany jest Kapitule Programu, która po zapoznaniu się z treścią raportu i wysłuchaniu opinii audytorów podejmuje decyzję o udzielenie bądź odmówieniu udzielenia referencji.

„Cieszymy się, że oprogramowanie firmy Koma S.A. jest pierwszym, które uzyskało referencje Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Jesteśmy przekonani, że program „Informatyka i Ludzie”, dzięki współpracy z firmą Koma S.A. i innymi firmami, które zgłosiły swój udział w programie, przyczyni się do wzrostu świadomości i wagi wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych w zarządzaniu personelem”. – powiedział Ryszard Michalczyk, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

„Nasze oprogramowanie Koma HR otrzymało certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami jako pierwszy tego typu system w Polsce. Otrzymanie tego prestiżowego certyfikatu jest dla nas powodem do dumy. Jestem przekonany, że jest to dowód na to, że nasza Koma HR zyskała uznanie jako funkcjonalne, rzetelne i godne polecenia rozwiązanie informatyczne wspomagające zarządzanie personelem” – powiedział Piotr Krząkała, dyrektor ds. oprogramowania Koma S.A.

http://www.koma.com.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry