Komunikaty i wyniki spółek giełdowych w portalu Inwestycje.pl

Portal finansowy Inwestycje.pl rozpoczął współpracę z Polską Agencją Prasową. Dzięki temu użytkownicy witryny zyskali pełen dostęp do informacji z spółek, pochodzących bezpośrednio z należącego do PAP-u Serwisu Emitent. Tym samym w dziale Inwestycje Tradycyjne, poświęconym m.in. Giełdzie Papierów Wartościowych, obok informacji na temat akcji, kontraktów terminowych, analiz, użytkownik portalu zyskał pełen dostęp do bieżących komunikatów i wyników pochodzących bezpośrednio z wszystkich spółek giełdowych, które ukazują się w portalu w liczbie kilkudziesięciu informacji dziennie.
Poszerzenie oferty to kolejny krok w realizacji strategii rozwoju serwisu Inwestycje.pl. Kompleksowe informacje z giełdy pozwalają użytkownikom serwisu na bieżąco śledzić wydarzenia, które mają kluczowe znaczenie w ich relacjach z inwestorami oraz w podejmowaniu strategicznych decyzji inwestycyjnych. Każdy z komunikatów dostarcza pełnej informacji ze spółek: wyniki spółek, przebieg zakupu akcji, prezentacje wyników, fuzje i przejęcia, plany przetargowe, raporty kwartalne, nabycie udziałów, oświadczenia i wszelkie zmiany w zarządach spółek. Uzupełnieniem komunikatów są właściwe załączniki – aneksy do prospektów emisyjnych, umowy, raporty i zestawienia wyników, sprawozdania.

Kolejność korzystania z zasobów serwisu ustala sam użytkownik – przeglądając informacje z wszystkich spółek w kolejności, w jakiej są publikowane, bądź korzystając z systemu wyszukiwania informacji na temat konkretnej spółki, którą w danym momencie jest zainteresowany. W ten sposób możliwe jest dotarcie do archiwalnych komunikatów dostępnych w zasobach portalu Inwestycje.pl.

Poza komunikatami i wynikami spółek portal Inwestycje.pl publikuje w dziale GPW także analizy spółek, w tym analizy techniczne. Użytkownicy mogą także sami spróbować swoich sił w przeprowadzaniu analizy technicznej spółki korzystając z dostępnego w portalu programu ISPAG, który zawiera najbardziej powszechne narzędzia do przeprowadzenia analizy, jak linie wsparcia, oporu, linie trendu oraz wskaźniki. Dział GPW to także codzienne raporty z rynku akcji i kontraktów terminowych, komunikaty z Giełdy Papierów Wartościowych, informacje na temat planowanych debiutów giełdowych, wreszcie codzienna porcja komentarzy analityków finansowych największych w Polsce Biur i Domów Maklerskich.

Zamieszczanie informacji pochodzących z Serwisu Emitent Polskiej Agencji Prasowej stanowi uzupełnienie oferty portalu, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom swoich użytkowników. Inwestycje.pl kierują swój przekaz do szerokiego grona odbiorców, w tym przede wszystkim do inwestorów, przedsiębiorców i biznesmenów, których codzienne komunikaty ze spółek mają duże znaczenie dla powodzenia ich działań i podejmowanych decyzji.

www.inwestycje.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Shopper Day 2021
26.10.2021
Expert Summit 2021
04.11.2021
Forum Gospodarki Cyfrowej
09.11.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry