MacroSoft dostanie środki z PHARE

MacroSoft S.A. uzyskał akredytację w programie Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw. Pilotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) projekt jest finansowany ze środków programu Phare i budżetu państwa. Celem programu jest wsparcie rozwoju sektora MSP.

„Cieszymy się, że program Phare pomaga sektorowi MSP w polepszaniu pozycji konkurencyjnej na rynku poprzez nowe sposoby zarządzania przedsiębiorstwem. Uzyskanie akredytacji do świadczenia usług z zakresu innowacji i technologii informatycznych jest dla nas potwierdzeniem wiarygodności i kompetencji MacroSoftu jako dostawcy usług wysokiej technologii.” – mówi Sławomir Kosz, prezes MacroSoft S.A.

Zgodnie z zasadami programu dotacje z funduszu zostaną przekazane MacroSoft na współfinansowanie kosztów usług doradczych i szkoleniowych bezpośrednio związanych z realizacją projektów dotyczących rozwoju technologicznego przedsiębiorstw. Dofinansowanie będzie dotyczyło oceny technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa, przygotowanie do wdrożenia rozwiązań innowacyjnych i nowych technologii oraz wdrożenie pozyskanych technologii.
Wysokość dotacji projektu jaką może uzyskać MacroSoft w programie nie może przekroczyć 60% kosztów projektu i może wynieść od 1.500 do 10.000 EUR.

Wszystkie działania MacroSoft objęte projektem muszą być realizowane na terenie Polski i powinny zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2003 r.

http://www.macrosoft.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top