Makieta Modelowego Serwisu IR w sieci

Podczas warsztatów, które odbyły się 5 września w Warszawie, Giełda Papierów Wartościowych omówiła rozwiązanie dotyczące Modelowego Serwisu Relacji Inwestorskich. Opracowana przez SUPERMEDIA Interactive makieta serwisu jest dostępna w Internecie.
Makieta Modelowego Serwisu Relacji Inwestorskich prezentuje zakres i sposób prezentacji treści, które powinny znaleźć się w zakładce Relacji Inwestorskich przygotowanej wg rekomendowanego przez GPW standardu. Jednocześnie makieta stanowi instrukcję wyjaśniającą jak należy wdrażać określone przez GPW zalecania – opisy poszczególnych zakładek prezentowane są na każdej podstronie w wyraźnie wyeksponowanych ramkach. Wszystkie sekcje menu są aktywne. Znaleźć w nich można przykładowe treści i rozwiązania nawigacyjne, możliwe do wykorzystania w poszczególnych działach oraz praktyczne wskazówki dotyczące ich zastosowania.

Makieta prezentuje modelowy serwis. Przedstawione w niej rozwiązania powinny zostać dostosowane do potrzeb, charakterystyki i identyfikacji wizualnej poszczególnych spółek. Model można również wzbogacić poprzez zastosowanie ciekawych narzędzi i nowoczesnych technologii prezentacji treści w Internecie.

Przedstawiony w makiecie Modelowy Serwis Relacji Inwestorskich został opracowany w ramach Programu Wspierania Płynności. Wypracowane przez Giełdę Papierów Wartościowych przy współpracy z agencjami specjalizującymi się w Relacjach Inwestorskich rozwiązanie będzie obowiązywać wszystkie spólki  zainteresowane przystąpieniem do programu. Model będzie rekomendowany również pozostałym spółkom notowanym na GPW.


http://naszmodel.gpw.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry