Medical Web Designs współpracuje z MURATORem

Medical Web Designs, twórca internetowej Encyklopedii Zdrowia (www.zdrowie.med.pl) podpisał umowę o współpracy z Wydawnictwem MURATOR – znanym wydawcą prasy, m.in. Rodzinnego Poradnika Medycznego „Zdrowie”, wydawanego w nakładzie 100.000 egzemplarzy.

Celem współpracy jest wzajemne wspieranie prowadzonych przez oba wydawnictwa działań na rzecz nowoczesnej edukacji zdrowotnej społeczeństwa. Pierwszym efektem realizacji wspólnych zamierzeń jest uruchomienie dla Wydawnictwa MURATOR internetowej wersji Rodzinnego Poradnika Medycznego „Zdrowie”, dostępnej pod adresem http://www.poradnikzdrowie.pl. Serwis ten dzięki wspólnemu z http://www.zdrowie.med.pl systemowi nawigacji znacznie ułatwi Internautom dostęp do obszernych informacji medycznych, a kampanie edukacyjne obu wydawnictw znajdą również swoje odzwierciedlenie w czasopiśmie.

Portal Zdrowie.med.pl – jest jednym z największych i najczęściej aktualizowanych polskojęzycznych serwisów edukacyjnych poświęconych zdrowiu i medycynie. Autorami publikacji prezentowanych w serwisie są doświadczeni specjaliści z różnych ośrodków akademickich w Polsce.

„Skuteczna edukacja zdrowotna ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania rozwojowi wielu chorób o zasięgu społecznym oraz ich powikłaniom (np. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, osteoporoza, otyłość). Wiadomo także, że profilaktyka jest znacznie tańsza niż leczenie.
Z tych powodów warto promować wiedzę o pielęgnacji zdrowia, czemu ma służyć współpraca między MURATOREM, doświadczonym wydawcą czasopism poradniczych oraz Medical Web Designs, wydawnictwem wyspecjalizowanym w tworzeniu internetowych projektów medycznych.
U podstaw porozumienia między MURATOREM a Medical Web Designs leży całkowita zgodność obu stron co do zasady prezentowania wyłącznie wiarygodnych informacji medycznych.” – mówi dr med. Jarosław Furmański, redaktor naczelny Zdrowie.med.pl.

Medical Web Designs jest jedną z pierwszych firm w Polsce, która wyspecjalizowała się w opracowywaniu medycznych serwisów internetowych. Realizowane przez MWD projekty wyróżniają się fachowością i rzetelnością prezentowanych informacji. MWD jest wydawcą serwisów internetowych medycznych towarzystw naukowych (www.nadcisnienie.pl) koncernów farmaceutycznych oraz niezależnych serwisów tematycznych (www.onkolink.pl). Z serwisów MWD korzysta regularnie ponad 70.000 użytkowników miesięcznie.

http://www.zdrowie.med.pl
http://www.poradnikzdrowie.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top