Microsoft doceniony jako pracodawca

Opublikowano: 29 czerwca 2006. Kategoria: Rynek. Tagi: , ,

Microsoft uplasował się na pierwszym miejscu rankingu „Najlepsi Pracodawcy w Europie Centralnej”, przeprowadzonego wśród 205 firm z Austrii, Czech, Węgier i Polski, reprezentowanych przez 51 761 pracowników. Wyniki opracowano na podstawie kwestionariuszy wypełnianych przez pracowników oraz najwyższą kadrę menedżerską.
Ocenie podlegało zaangażowanie osób zatrudnionych w firmie oraz stosowane przez działy HR praktyki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Badanie, po raz pierwszy w Polsce, przeprowadziła wiodąca firma doradztwa strategicznego, Hewitt Associates. W polskiej edycji badania Microsoft również zajął pierwszą pozycję, zdobywając tytuł „Najlepszy Pracodawca w Polsce 2005”.

„Zdobycie kolejnego tytułu Najlepszego Pracodawcy jest dla nas ogromnym zaszczytem, tym większym, że okazaliśmy się najlepsi spośród 205 firm z całej Europy Centralnej. Zawsze staraliśmy się tworzyć naszym pracownikom możliwie najlepsze warunki pracy. Teraz możemy z dumą powiedzieć, że nasze wysiłki przynoszą efekty. Wysokie oceny praktyk w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, jakie wystawili nam pracownicy, są najlepszym dowodem poparcia i przynoszą wielką satysfakcją. Cieszę się, że członkowie zespołu Microsoft dobrze czują się w firmie i z pasją wykonują swoją pracę. To oni są największą wartością naszej firmy i od nich zależą jej sukcesy” – powiedziała Beata  Wróblewska-Mazurkiewicz, Dyrektor Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w polskim oddziale Microsoft.

Z badania wynika, że firmy z grona Najlepszych Pracodawców, przewyższają innych uczestników badania umiejętnością budowania w pracownikach poczucia, że są oni najważniejszym ogniwem w firmie – jedynym, które potrafi tworzyć wartość. Najlepsi Pracodawcy charakteryzują się zwykle również tym, że stosują otwarty styl komunikacji i brak hierarchiczności relacji, co przekłada się na pozytywne stosunki pomiędzy kierownictwem firmy a jej pracownikami. Istotna jest również umiejętność docenienia wkładu pracy poszczególnych osób w sukces całej firmy.

We wszystkich firmach z Austrii, Czech, Węgier i Polski, biorących udział w badaniu, zaobserwowano, że pracownicy najbardziej zadowoleni są z pozytywnych relacji ze swoimi współpracownikami, z dobrej atmosfery w miejscu pracy oraz wsparcia otrzymywanego od przełożonych.

Badanie Najlepsi Pracodawcy jest prowadzone przez Hewitt Associates już od 10 lat. W tym czasie zebrano opinie od ponad 750 tys. pracowników z ponad 2 tys. firm z całego świata, w tym od 200 tys. osób z 500 firm europejskich. W Polsce badanie Najlepsi Pracodawcy w Europie Centralnej zostało przeprowadzone po raz pierwszy. Celem badania jest dostarczanie informacji na temat sposobów zdobywania przewagi konkurencyjnej poprzez inwestycje w ludzi, a także analiza najlepszych praktyk w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim w wiodących organizacjach w regionie. Badanie to umożliwia również identyfikację sposobów i technik wykorzystywanych przez organizacje do podnoszenia poziomu zaangażowania swoich pracowników.

www.microsoft.com/poland

Hanna LaskowskaMicrosoft doceniony jako pracodawca

Podziel się!

O autorze

hania