Microsoft: polska wersja Solution Finder

Microsoft poinformował oficjalnie o udostępnieniu polskiej wersji Solution Finder – narzędzia, które oferuje klientom i firmom z całego świata kompletny katalog 25 tys. rozwiązań technologicznych, zaprojektowanych przez członków Programu Partnerskiego Microsoft.
Są one zorganizowane w różnych kategoriach i połączone z ofertą wsparcia technicznego dla klientów. To nowe narzędzie oferuje partnerom Microsoft możliwość generowania nowego biznesu, rozwijania portfolio rozwiązań, redukowania kosztów, otwierania nowych rynków, pozycjonowania swoich produktów, a także tworzenia aliansów z innymi partnerami Microsoft na całym świecie. Solution Finder jest dostępny za pośrednictwem 50 stron internetowych Microsoft na całym świecie, w tym na stronach polskiego oddziału  i odnotowuje 128 milionów odwiedzin i 20 milionów użytkowników rocznie.

Aby znaleźć się w wyszukiwarce Solution Finder partnerzy, którzy uczestniczą w Programie Partnerskim Microsoft wprowadzają do niej opisy rozwiązań, które oferują swoim klientom. Przeznaczony do tego specjalizowany system „Partner Solution Profiler” pozwala partnerowi określić profil swojego rozwiązania oraz krok po kroku przeprowadza przez proces zamieszczania informacji umożliwiających znalezienie rozwiązania przez potencjalnych klientów.

„Wielu z naszych partnerów posiada gotowe, unikalne rozwiązania oraz posiada odpowiednie doświadczenie w zakresie tworzenia nowych narzędzi technologicznych. Często jednak brakuje im środków oraz umiejętności do wprowadzenia takiego produktu na rynek lub nawiązania współpracy z firmami z innych części świata, co umożiwiłoby im wejście na nowe rynki i pozyskiwanie nowych klientów. Solutions Finder wspomaga kontakt pomiędzy klientami, kórzy szukają rozwiązań technologicznych oraz firmami, które je oferują. W ten sposób narzędzie to ma swój wkład w rozwój technologiczny polskiego biznesu i zwiększenie konkurencyjności naszych przedsiębiorstw” – powiedział Kamil Stawicki, Partner Marketing Manager w polskim oddziale Microsoft.

Narzędzie Solution Finder oferuje partnerom Microsoft następujące korzyści:
•    Rozszerzenie dostępu do nowych rynków i rejonów geograficznych oraz wyróżnienie swoich produktów i usług wobec potencjalnych klientów na całym świecie;
•    Zwiększenie skali działalności poprzez tworzenie aliansów z innymi partnerami, co pozwala na obsługę bardziej złożonych zapytań ofertowych, poszerzenie zakresu oferowanych usług oraz portfolio rozwiazań;
•    Włączenie się w sieć biznesu i społeczność partnerów, z którą podmioty rozwijające
te rozwiązania będą mogły dzielić się swoimi umiejętnościami oraz środkami i wzajemnie wspierać rozwój rozwiązań;
•    Ograniczenie czasu i kosztów wytworzenia, ogłoszenia oraz zarządzania informacją
o rozwiązaniach oraz usługach, jakie się oferuje, realizując powyższe zadania w jednym miejscu.

„Solution Finder firmy Microsoft ofertuje niezależnym dostawcom software’u oraz integratorom systemów, takim jak Contium, możliwość dotarcia z ofertą do nowych klientów. Szczególnie istotne jest to, że mamy możliwość dokładnego sprofilowania jaką i do kogo ofertę kierujemy, a przez to otrzymywania zapytań dokładnie pasujących do naszego profilu działania. Dodatkową, unikatową na rynku, korzyścią  jest możliwość dotarcia do partnerów i rynków zagranicznych. Propartnerskie działania Microsoft, takie jak Solution Finder powodują, że nakłady marketingowe na przygotowanie ofert przynoszą nam efekty, jakich sami nie bylibyśmy w stanie osiągnąć” – powiedział Grzegorz Rudno-Rudziński, Prezes Zarządu Contium S.A.

„Naszym najważniejszym celem jest przekształcenie narzędzia Solution Finder w forum, na którym wyraźnie będzie widać talent Polaków oraz wysoką jakość oprogramowania, jakie powstaje w naszym kraju. Liczymy, że w ten sposób przyczyni się ono do wzrostu eksportu polskiej myśli technicznej
do Europy i na cały świat” – podsumował Kamil Stawicki.

www.microsoft.com/poland/solutionfinder/

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Scroll to Top