Microsoft rozszerza interoperacyjność dla Office 2007

Microsoft sponsorem projektu, w ramach którego opracowane zostaną narzędzia do translacji formatów Open XML i ODF.

Microsoft poinformował o rozpoczęciu prac nad projektem pod nazwą Open XML Translator. Prowadzony we współpracy z partnerami projekt stanowi kontynuację działań firmy na rzecz poszerzania interoperacyjności, a opracowane w jego ramach narzędzia będą technologicznym pomostem pomiędzy standardem Open XML i formatem OpenDocument Format (ODF). Projekt jest odpowiedzią na wymagania rządów, które muszą współpracować ze wszystkimi grupami wyborców, także wykorzystującymi format ODF. Narzędzia te będą oferowane zarówno w postaci bezpłatnych dodatków do pakietu Microsoft Office 2007, jak i licencjonowanego oprogramowania o otwartym dostępie do kodu źródłowego. Będą również dostępne dla firm IT, które zamierzają integrować je z własnymi rozwiązaniami i zapewnić współdziałanie systemów wykorzystujących standard Open XML z systemami wspierającymi format ODF. W rezultacie klienci, w tym instytucje rządowe, które zobligowane są do korzystania z różnych formatów dokumentów elektronicznych zyskają możliwość obsługi różnych formatów XML i wykorzystywania konkurencji pomiędzy oferowanymi na rynku rozwiązaniami.

„Standard Open XML ma na celu umożliwienie zarówno klientom, jak i innym firmom z branży IT oraz instytucjom publicznym jednoczesnego korzystania z rozwiązań wspierających różne formaty plików. Zastosowanie Open XML jako standardowego formatu dokumentów umożliwi swobodny wybór i równe traktowanie rozwiązań informatycznych. Wierzę, że rozwiązanie to spełni oczekiwania klientów, zarówno wywodzących się z sektora prywatnego, jak i publicznego. ODF będzie kolejnym formatem dokumentów, z którym współpracować będzie nowy Microsoft Office System 2007” – powiedział Jacek Maśliński, Information Worker Business Group Lead w polskim oddziale Microsoft.

Open XML i ODF zostały opracowane z myślą o różnych wymaganiach klientów. Open XML to wyjątkowy standard pod względem zgodności z różnorodnymi rodzajami dokumentów, a także podejścia do kwestii bezpieczeństwa, ułatwień dla pracowników niepełnosprawnych oraz wydajności i elastyczności, dzięki której użytkownicy mogą integrować inne dane XML z codziennie użytkowanymi dokumentami. Format ODF ma odmienną architekturę i odpowiada prostszym wymaganiom użytkowników, a organizacja OASIS prowadzi prace nad poprawieniem jego najważniejszych funkcji, w tym obsługi formuł i dostępności. W efekcie translacja z jednego formatu do drugiego będzie wiązać się z określonym kompromisem, którego klient będzie świadomy. Dzięki opracowaniu narzędzi do translacji w ramach otwartego projektu prowadzonego wspólnie z partnerami, proces konwersji będzie przejrzysty dla zwolenników każdego z omawianych standardów.

Aplikacje Microsoft Word, Excel i PowerPoint już w dotychczasowej wersji oferują obsługę różnych formatów plików, w celu zwiększenia możliwości współdziałania poszczególnych produktów. Oprócz domyślnych formatów plików Open XML, w pakiecie Microsoft Office 2007 pojawi się nowa opcja menu, która umożliwi pobranie programów do translacji i konwersji dokumentów w formatach opartych na PDF i XML, w tym XML Paper Specification (XPS) oraz ODF. Dzięki dostępności tych formatów w serwisie internetowym, klienci będą mogli korzystać z dowolnych dostępnych formatów plików, a także z pełnych formatów standardu Open XML.

Narzędzia do translacji formatów są opracowywane we współpracy z francuskim dostawcą rozwiązań informatycznych CleverAge oraz z kilkoma niezależnymi producentami oprogramowania, między innymi z indyjską firmą Aztecsoft i niemiecką Dialogika. Prototypowa wersja pierwszego translatora dodawanego do aplikacji Microsoft Word 2007 zostanie umieszczona w serwisie internetowym Sourceforge i jest objęta otwartą licencją DSB. Każdy użytkownik może zgłaszać błędy i uwagi lub uczestniczyć w projekcie. Pełna wersja narzędzia do translacji dla edytora Word będzie dostępna do bezpłatnego pobrania pod koniec 2006 r., natomiast udostępnienie dodatków do aplikacji Excel i PowerPoint zaplanowane jest na 2007 r. W przypadku starszych wersji pakietu Office można skorzystać z narzędzia do translacji za pomocą bezpłatnego pakietu Compatibility Pack, który zapewnia również bezpłatne aktualizacje umożliwiające obsługę formatu Open XML.

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Scroll to Top