Mniejsze przychody w Onecie

Skonsolidowane przychody Grupy ze sprzedaży w I półroczu 2003 r. wyniosły 40,6 mln złotych (spadek o 13% w porównaniu do I półrocza 2002 r.).

W porównaniu do I półrocza 2002 r., portal Onet.pl odnotował wzrost wartości łącznych przychodów o 22% przy bardzo istotnym ograniczeniu transakcji barterowych.

Przychody gotówkowe spółki Onet.pl S.A. w zakresie działalności internetowej w I półroczu 2003 r. wzrosły o 62% w stosunku do analogicznego okresu roku 2002. W zakresie głównego źródła przychodów, jakim są przychody reklamowe portal odnotował wzrost na poziomie blisko 60% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Grupa zanotował stratę netto w I półroczu 2003 r. w wysokości 9,8 mln zł (58% wyższa niż strata netto zanotowana w I półroczu 2002 r.), głównie w wyniku utworzenia wysokich odpisów aktualizujących majątek niefinansowy związany z produkcją wydawnictw elektronicznych (4,1 mln zł). Po dokonaniu korekty wyniku netto I półrocza 2003 roku o powyższy odpis, zanotowana strata netto została ograniczona o 8% w porównaniu do straty netto zanotowanej w analogicznym okresie 2002 roku.

W ciągu miesiąca Onet odwiedza średnio 4,8 miliona użytkowników co stanowi 77,2% wszystkich użytkowników Internetu w Polsce (dane: Net Track, SMG/KRC, II kwartał 2003)

Liczba użytkowników usługi OnetKonekt przekroczyła w pierwszym półroczu 2003 roku ćwierć miliona użytkowników i utrzymuje się na stabilnym poziomie.

Onet.pl
http://www.onet.pl

Wpisy promowane

  • Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa?
    Pracownicy będący podstawą każdego biznesu, wymagają umiejętnego i sprawnego zarządzania. Bez tego żaden pracodawca nie będzie w stanie zapewnić swojemu ...
  • Nadzór nad pracownikami terenowymi w firmie
    Kontrola pracy w terenie ma korzystny wpływ na efektywność podejmowanych działań. Dzięki nadzorowi przedsiębiorstwa mogą skuteczniej wykrywać ewentualne nieprawidłowości oraz ...

Wydarzenia

Pytech Summit 2021
09.12.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry