Mniejsze przychody w Onecie

Opublikowano: 18 sierpnia 2003. Kategoria: Rynek. Tagi: ,

Skonsolidowane przychody Grupy ze sprzedaży w I półroczu 2003 r. wyniosły 40,6 mln złotych (spadek o 13% w porównaniu do I półrocza 2002 r.).

W porównaniu do I półrocza 2002 r., portal Onet.pl odnotował wzrost wartości łącznych przychodów o 22% przy bardzo istotnym ograniczeniu transakcji barterowych.

Przychody gotówkowe spółki Onet.pl S.A. w zakresie działalności internetowej w I półroczu 2003 r. wzrosły o 62% w stosunku do analogicznego okresu roku 2002. W zakresie głównego źródła przychodów, jakim są przychody reklamowe portal odnotował wzrost na poziomie blisko 60% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Grupa zanotował stratę netto w I półroczu 2003 r. w wysokości 9,8 mln zł (58% wyższa niż strata netto zanotowana w I półroczu 2002 r.), głównie w wyniku utworzenia wysokich odpisów aktualizujących majątek niefinansowy związany z produkcją wydawnictw elektronicznych (4,1 mln zł). Po dokonaniu korekty wyniku netto I półrocza 2003 roku o powyższy odpis, zanotowana strata netto została ograniczona o 8% w porównaniu do straty netto zanotowanej w analogicznym okresie 2002 roku.

W ciągu miesiąca Onet odwiedza średnio 4,8 miliona użytkowników co stanowi 77,2% wszystkich użytkowników Internetu w Polsce (dane: Net Track, SMG/KRC, II kwartał 2003)

Liczba użytkowników usługi OnetKonekt przekroczyła w pierwszym półroczu 2003 roku ćwierć miliona użytkowników i utrzymuje się na stabilnym poziomie.

Onet.pl
http://www.onet.pl

Sylwester KozakMniejsze przychody w Onecie

Podziel się!

O autorze

Sylwester Kozak

Facebook Twitter Google+

Specjalista w zakresie marketingu opartego o promocję wiedzy i doświadczenia. Aktywnie prowadzi własne jak i zlecone serwisy internetowe. Przygotowuje koncepcje biznesowe i analizy rynkowe nowych projektów. Ma praktyczne doświadczenie z zakresu promocji, eCommerce, e-PR, SEO, SEM i prowadzenia projektów internetowych.