Mobilny podpis elektroniczny w Erze

Polska Telefonia Cyfrowa Sp z o.o., operator sieci Era, zakończyła testy, przed uruchomieniem usługi Podpisu Elektronicznego przez telefon komórkowy.

Podpis elektroniczny składany w sieci Era wykorzystuje technologię PKI (Public Key Infrastructure – Infrastruktura Klucza Publicznego). Rozwiązanie zastosowane w sieci Era korzysta z dwóch różnych kluczy szyfrujących. Jeden z nich, prywatny, dostępny jest tylko właścicielowi i służy do zatwierdzania dokumentów, a drugi, jawny, potwierdza autentyczność podpisu. W trakcie transakcji urządzeniem przechowującym klucz prywatny była karta SIM GSM, a zatwierdzenie transakcji wykonane zostało bezpośrednio z telefonu komórkowego. Do podpisywania dokumentów przez telefon komórkowy wykorzystano certyfikaty wydane przez Unizeto CERTUM oraz infrastrukturę bezpiecznego podpisu elektronicznego wdrożonego przez AIG PTE S.A..

Podpis Elektroniczny przez telefon komórkowy w sieci Era pozwoli na zatwierdzanie dokumentów elektronicznych bezpośrednio w komputerze i potwierdzanie transakcji w Internecie lub Era Omnix. Równie łatwe będzie składanie podpisu pod wiadomością e-mail, a w przyszłości także pod deklaracją podatkową.

Planowane jest też szyfrowanie oraz autoryzacja dostępu do Internetu, czy komputerowych sieci korporacyjnych. Wdrożenie Mobilnego Podpisu Elektronicznego może być pierwszym krokiem do masowego wykorzystywania PKI w Polsce.Każdorazowo, do podpisu przesyłanego z telefonu komórkowego sieć Era dołączy certyfikat potwierdzający jego autentyczność. Odbiorca podpisanego dokumentu lub transakcji będzie mógł sprawdzić i potwierdzić ważność podpisu bezpośrednio u wystawcy certyfikatu.

http://www.era.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

IT w Uczelniach
07.03.2024
19. edycja Studenckiego Festiwalu Informatycznego
04.04.2024 - 06.04.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top