Motorola rozważa zmiany

Władze koncernu rozważają alternatywne rozwiązania, które przyczynią się wzrostu dochodów działu telefonów komórkowych na rozrastającym się globalnym rynku.

Motorola rozważa wprowadzenie zmian w strukturze i strategicznych kierunkach działalności, by odzyskać pozycję lidera wśród producentów telefonów komórkowych na globalnym rynku oraz podnieść wartość swoich akcji. Alternatywną propozycją może być wydzielenie działu telefonów komórkowych. Miałoby to ułatwić każdemu z biznesów własny rozwój oraz lepsze dostosowanie się do potrzeb klienta.

– Wszystkie nasze działy mają wyjątkowych pracowników, doskonałe produkty, niepowtarzalną własność intelektualną oraz możliwość osiągnięcia pozycji
lidera na rynku w swojej dziedzinie – mówi Greg Brown, President and Chief Executive Officer . – Bierzemy pod uwagę różne rozwiązania, dzięki którym
dział telefonów komórkowych może zwiększyć swój udział rynkowy, przyciągnąć nowe talenty, a równocześnie przynieść udziałowcom korzyści z możliwej
franczyzy.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry