Nawigacja MapaMap wspomaga Mazurską Służbę Ratowniczą

W prowadzonych przez Mazurską Służbą Ratowniczą (MSR) akcjach ratowniczych liczy się szybkość dotarcia do miejsca, gdzie znajdują się poszkodowani. Pomaga w tym system nawigacyjny satelitarnej GPS MapaMap wyposażony w precyzyjne mapy cyfrowe Mazur i całej Polski.
MapaMap to system nawigacyjny zawierający 1,5 miliona adresów w Polsce, dokładne mapy drogowe oraz ponad 1050 szczegółowych adresowych planów miast i miejscowości
oraz niemal 50.000 obiektów użyteczności publicznej (tzw. POI – Points of Interest ), w tym ponad 5.300 restauracji, 4.300 stacji benzynowych, 3.900 bankomatów, 2.100 hoteli.

Z roku na rok rośnie liczba odwiedzających Mazury, rośnie także liczba osób aktywnie uprawiających różne sporty, nie tylko wodne. Rośnie także liczba różnego rodzaju imprez plenerowych organizowanych na jeziorach i w lasach mazurskich.
Nad bezpieczeństwem wypoczywających i bawiących się czuwa Mazurska Służba Ratownicza http://www.msr-okartowo.pl/, wchodząca w skład infrastruktury systemu ratowniczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, współdziałająca ze wszystkimi służbami, takimi jak Policja, Straż Pożarna czy też WOPR.

Oprócz akcji ratowniczych MSR przeprowadzi patrole prewencyjne na całym terenie objętym swoim działaniem – rejon całego południa systemu Wielkich Jezior Mazurskich, ze szczególnym uwzględnieniem jeziora Śniardwy i jezior przyległych do tego akwenu. Patrole odbywają się zarówno na wodzie jak i w terenie z wykorzystaniem samochodów terenowych (Land Rover i UAZ) oraz poduszkowca ratowniczego HOVERGUARD 800 umożliwiającego dotarcie praktycznie do każdego zakątka jeziora, bagna.

Stały całoroczny zawodowy zespół ratowniczy MSR to 14 osób. W sezonie żeglarskim załogi jednostek ratowniczych uzupełniane są wolontariuszami, członkami MSR. Pełna obsada MSR w letnim sezonie ratowniczym liczy ponad 100 osób.

Jak MapaMap pomoże ratownikom MSR
„MapaMap to tak naprawdę wielka cyfrowa, bardzo precyzyjna mapa, na której – dzięki GPS, satelitarnej lokalizacji – doskonale widzimy gdzie się akurat znajdujemy i w którym kierunku się poruszamy – nawet jeśli jest to poza siecią dróg”, mówi Andrzej Chudzicki, komandor MSR. „Wydawać by się mogło, że teren znamy jak własną kieszeń i nie potrzebne są nam mapy, ale gdy liczy się każda sekunda, szczególnie w nocy, takie połączenie interaktywnej mapy z kompasem jest wprost nieocenione. Nie wspomnę już o samej nawigacji – wytyczaniu najszybszej czy najkrótszej drogi dojazdu.”

„Mapa map zawiera również szczegółową lokalizację tzw. POI czyli obiektów użyteczności publicznej jak stacje benzynowe, warsztaty samochodowe, apteki, ośrodki zdrowia, szpitale, siedziby banków, bankomaty itp. – do większości z nich są również podane telefony. Skorzystają z tego sami ratownicy ale i służyć będą pomocą informacyjną turystom napotkanym w trakcie patroli prewencyjnych” – dodaje komandor Chudzicki

Jakość cyfrowych map IMAGIS:
Dokładność i szczegółowość map cyfrowych IMAGIS® odpowiada skali map papierowych 1:10.000, a błąd reprezentacji położenia osi ulic nie przekracza 10 metrów.
Uzyskanie tak wysokiej  jakości map umożliwiła technologia produkcji map stosowana od lat przez IMAGIS, a oparta na wykorzystaniu zdjęć lotniczych i satelitarnych, a przede wszystkim na własnych badaniach terenowych, podczas których sprawdzana jest geometria dróg (pomiary GPS), ich przejezdność, nazewnictwo i numeracja budynków. Doświadczenie uczy, że tylko własne badania terenowe są wiarygodnym źródłem pozyskania tego typu danych w Polsce.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top