Netia przejmuje Tele2

Netia SA, największy niezależny operator telefonii stacjonarnej w Polsce, zawarła umowę nabycia 100% udziałów w Tele2 Polska Sp. z o.o.
W transakcji wartość firmy (enterprise value) Tele2 została wyceniona na 29,1 mln euro (98,0 mln złotych). Po uwzględnieniu docelowego stanu środków pieniężnych netto w kwocie 2,3 mln euro (7,8 mln złotych), cena zakupu wynosi 31,4 mln euro (105,8 mln złotych) i może wzrosnąć o kolejne 4,8 mln euro (16,2 mln zł) w zależności od przyszłych wyników działalności operacyjnej po dacie nabycia spółki. Powyższa wycena jest równoważna z maksymalnym kosztem pozyskania klienta głosowego w wysokości 156 złotych (46 euro), co jest porównywalne z kosztem pozyskania nowego klienta w sposób organiczny.

Przejęcie Tele2 jest przełomowym krokiem w realizacji strategii Netii skoncentrowanej na rozwoju usług dla klientów z sektora masowego. Dzięki transakcji Netia stanie się niekwestionowanym liderem wśród alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Ponadto Netia osiągnie znaczące synergie i oszczędności związane z efektem skali.

Poprzez przejęcie Tele2 Netia zwiększy swoją bazę kliencką do ponad 300 tysięcy klientów usług szerokopasmowych i ponad 1,2 miliona klientów usług głosowych. Oczekuje się, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy od transakcji przychody wzrosną o ponad 40 procent przy jednoczesnym dodatnim wpływie na EBITDA. Transakcja przynosi także znaczący potencjał do sprzedaży dodatkowych usług do przejętej bazy nowych klientów, co powinno skutkować obniżeniem jednostkowych kosztów pozyskania klienta (SAC).

Ponieważ aż do 80% infrastruktury transmisyjnej i punktów styku, z których korzysta Tele2 pokrywa się z infrastrukturą Netii, Netia zrealizuje szybkie i istotne synergie związane z racjonalizacją infrastruktury sieciowej.

“Połączenie naszej strategii i doskonałej obsługi klienta z nowymi możliwościami, które zyskaliśmy dzięki tej przełomowej transakcji sprawia, że będziemy mogli jeszcze lepiej konkurować z TP i innymi operatorami” – powiedział Mirosław Godlewski, prezes zarządu Netii.

Po zamknięciu transakcji i integracji operacyjnej obu spółek Netia osiągnie również korzyści wynikające z efektu skali, np. oszczędności w kosztach outsourcingu, rekrutacji pracowników, optymalizacji kosztów obsługi IT i sprzedaży. Budżety reklamowe również zostaną skonsolidowane i pomimo zmniejszenia łącznych wydatków na promocję usług pozwolą na wzrost obecności Netii w mediach.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top