Nowy dyrektor finansowy One-2-One

Wojciech Ratymirski został dyrektorem finansowym One-2-One S.A. Obowiązki nowego dyrektora finansowego giełdowej grupy One-2-One zakładają ściślejszy nadzór właścicielski nad podmiotami grupy oraz zintensyfikowanie działań na rzecz podnoszenia ich wartości.

Wojciech Ratymirski jest specjalistą od finansów przedsiębiorstw i rachunkowości zarządczej. Ma bogate doświadczenie związane ze spółkami z sektora nowych technologii. Od 2007 roku był Dyrektorem Finansowym i Członkiem Zarządu Innovation Technology Group S.A. we Wrocławiu. Odpowiadał tam za całokształt zagadnień związanych z finansowymi, prawnymi i organizacyjnymi aspektami funkcjonowania Grupy. W skład jego obowiązków wchodziło także sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi – CCS Sp. o. o. i Microtech International SA.

W One-2-One Ratymirski kontynuował będzie działania na rzecz zwiększenia wartości Spółki. Obecnie rozpoczęte zostały już procesy kontrolingowe w celu przyspieszenia obiegu informacji zarządczej. Dzięki tym działaniom planowany jest wzrost efektywności podejmowanych decyzji biznesowych – podnoszenia wskaźników rentowności prowadzonych projektów. Dodatkowo Ratymirski wspierać będzie Zarząd w zakresie prowadzonych procesów sprzedażowych dotyczących aktywów przeznaczonych do zbycia na początku roku.

Ratymirski jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego na dwóch kierunkach: Prawa, a także Politologii. Ukończył również studia podyplomowe Rachunkowość i Kontrola Finansowa na Akademii Ekonomicznej.

Wojciech Ratymirski zastąpił na stanowisku dyrektora finansowego Piotra Dzięcioła, który zrezygnował z funkcji z powodów zdrowotnych.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top