Nowy portal PGNiG z myślą o osobach niepełnosprawnych

Nowy portal internetowy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wprowadzono też m.in. nową aplikację do wymiany umów on-line. Zmiana ta jest kolejnym krokiem podjętym w celu realizacji przyjętej przez GK PGNiG Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG została zaakceptowana przez Zarząd Spółki w 2009 roku. Zakłada ona realizację zagadnień z zakresu CSR w ramach 6 filarów. Jednym z nich jest zwiększanie satysfakcji klienta poprzez poprawę jakości jego obsługi. To właśnie tutaj znajduje się cel rozwoju nowych kanałów i narzędzi komunikacji z klientami, między innymi poprzez uruchomienie strony przyjaznej osobom niepełnosprawnym.

Jedną z wprowadzonych innowacji jest wbudowanie w strukturę serwisu syntezatora mowy. Użytkownik wraz z tym narzędziem otrzymuje możliwość skorzystania z opcji czytania przez komputer zawartości portalu, a dodatkowo może manualnie dostosować wielkość czcionek do swoich potrzeb. Nawigację i obsługę serwisu powinny ułatwić takie zabiegi technologiczne jak klarowne odseparowanie treści od tła oraz rozróżnienie między częściami strony (linki, treść, pola formularzy, przyciski), dzięki czemu znacznie wzrasta przejrzystość zawartości serwisu. Najnowsza wersja portalu PGNiG SA to także:

  • dostęp do funkcji strony z klawiatury;
  • hierarchiczna struktura menu;
  • prezentacja ścieżki dostępu („breadcrumbs”);
  • budowa map stron intuicyjnie dostosowujących się do indywidualnych ustawień przeglądarki (np. obsługa Javascript, komponentów Flash);
  • prosta w obsłudze i przejrzysta wyszukiwarka.

Standardy WCAG, które uwzględnione zostały podczas tworzenia portalu to zbiór reguł i zaleceń stworzonych przez Konsorcjum W3C (World Wide Web). Ta międzynarodowa organizacja od 1994 roku pracuje nad rozwojem standardu WWW. Podstawową misją W3C jest zapewnienie długoterminowego, optymalnego rozwoju sieci internetowej. Portal www.pgnig.pl zbudowany jest na bazie autorskiego rozwiązania portalowego firmy AMG.net – DynaXML. Analityczne prace projektowe związane z przebudową serwisu rozpoczęły się w lipcu.

Obecna przebudowa portalu to dowód na to, jak dużą uwagę zwracamy na potrzeby osób niepełnosprawnych. W lipcu 2009 roku Zarząd PGNiG zatwierdził kompleksową strategię zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu GK PGNiG, która z założenia wspiera realizację strategii biznesowej Grupy PGNiG porządkując wszystkie obszary naszej działalności zgodnie z wartościami odpowiedzialnego społecznie biznesu. Jednym z jej istotnych celów jest dbałość o klienta, w tym potrzeby osób niepełnosprawnych. Uważamy to za naturalne, że nasze działania w zakresie zrównoważonego rozwoju firmy znajdują swoje odzwierciedlenie również w obszarze funkcjonowania spółki w Internecie. Dostosowujemy nasz portal do potrzeb osób słabo widzących i niedowidzących, dając szansę korzystania z naszej strony internetowej znacznie szerszej grupie naszych akcjonariuszy oraz klientów. Mamy nadzieję, że ułatwimy w ten sposób wielu osobom starszym, słabowidzącym skorzystanie z elektronicznej drogi załatwienia formalności związanych z koniecznością wymiany umów zawartych przed 1lipca 2007roku.– mówi Marzena Strzelczak, Pełnomocnik Zarządu PGNiG SA ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju.

Od 19 listopada 2009 r. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest w elitarnej grupie spółek notowanych w ramach RESPECT Index na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, giełdowym indeksie firm odpowiedzialnych społecznie. 23 listopada pierwszy raport Grupy Kapitałowej PGNiG uzyskał wyróżnienie w konkursie na najlepiej sporządzony raport z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, CSR Consulting oraz ProcewaterhouseCoopers.

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry