Nowy serwis internetowy firmy badawczej TNS OBOP

Winda Internet zakończyła wdrożenie nowego internetowego serwisu korporacyjnego dla firmy badawczej TNS OBOP. Rdzeniem tego serwisu jest jedna z najbardziej zaawansowanych aplikacji internetowych opracowanych przez Windę Internet, która pozwala na generowanie w trybie online i graficzne prezentowanie większości wyników badań telemetrycznych. Dzięki temu klienci mają szybki dostęp nie tylko do danych, ale również wyników badań i mogą decydować, w jakiej formie wyjściowej chcą te wyniki otrzymać (wykres lub tabela).

Punktem wyjścia przy tworzeniu rozwiązań internetowych dla firmy TNS OBOP, była silna potrzeba zmiany wizerunku firmy, co związane było z wdrożeniem globalnej identyfikacji graficznej dla wszystkich firmy należących do grupy TNS. Drugim elementem wpływającym na formę i rozwiązanie internetowe była silna potrzeba usprawnienia i przełożenia struktur sprzedażowych firmy na serwis internetowy tak, aby wszystkie działania związane ze sprzedażą i prezentacją oferty były możliwe do przeprowadzenia przy jego użyciu.

Podstawowym elementem całego wdrożenia jest zaprojektowany przez
Windę Internet system zarządzania zawartością serwisu. Został on stworzony tak, by przypominał strukturę organizacyjną firmy, co znacznie ułatwia obsługę całego serwisu, a tym samym optymalizuje jego funkcjonowanie.

Ponieważ TNS OBOP posiada jedną z najlepszych i najszerszych ofert na rynku firm badawczych, specjaliści z Windy Internet tak ją podzielili, aby odwiedzający serwis mogli w jak najłatwiejszy sposób odnaleźć potrzebne im produkty badawcze. Zastosowany tu został mechanizm bazy danych uwzględniającej zróżnicowaną typologię firm oraz ich indywidualne potrzeby.

http://www.obop.com.pl.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top