Nowy wiceprezes Telefonii DIALOG

W wyniku konkursu ogłoszonego przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. został wyłoniony wiceprezes Telefonii DIALOG – Robert Banasiak. Wraz z Wojciechem Braszczokiem, który od początku marca pełni obowiązki Prezesa Zarządu firmy, nowopowołany wiceprezes od jutra będzie kierował pracą Spółki.

Robert Banasiak ma duże doświadczenie w zarządzaniu biznesowym i w działalności związanej z administracją samorządową. W dotychczasowej karierze zawodowej kierował Ośrodkiem Telewizji Polskiej TVP we Wrocławiu, był dyrektorem marketingu Grupy IMPEL Wrocław oraz redaktorem naczelnym Radia ESKA. Ponadto pełnił funkcję Prezesa Dolnośląskiego Forum Marketingowego, które zrzesza osoby zajmujące się marketingiem oraz public relations dolnośląskich firm i instytucji, a także Wiceprezesa Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej we Wrocławiu. Jako dyrektor generalny kierował również pracą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Robert Banasiak w Telefonii DIALOG do czasu powołania pełnego składu Zarządu będzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzającego. Wiceprezes Banasiak zaczyna pracę w atmosferze pozytywnych prognoz finansowych firmy na rok 2009. Rok 2009 będzie bardzo ważny i przełomowy dla Spółki z uwagi na zainicjowanie procesu rozwoju Telefonii DIALOG SA zgodnego z nowoprzyjętymi strategicznymi kierunkami rozwoju zawartymi w Strategii Rozwoju Telefonii DIALOG SA na lata 2009 – 2015. W 2009 roku Telefonia DIALOG SA prognozuje wzrost przychodów ze sprzedaży, wzrost marży EBITDA oraz dodatni wynik na działalności operacyjnej.

Na koniec 2008 roku spółka obsługiwała 417,2 tys. linii dzwoniących w ramach swojej sieci. Wzrosła również – o 83% w stosunku do 2007 roku – liczba linii obsługiwanych w oparciu o obcą infrastrukturę – usługa WLR (na koniec 2008 roku było ich 162,1 tysiąca). Równolegle Telefonia DIALOG budowała silną bazę klientów internetowych – pod koniec grudnia ubiegłego roku spółka posiadała 136,8 tys. abonentów internetowych, w tym 8,6 tys. użytkowników usługi BSA, co oznacza dynamikę w stosunku do 2007 roku odpowiednio 120% i 412%.

W 2008 roku przychody ze sprzedaży Telefonii DIALOG wzrosły w stosunku do ubiegłego roku ok.  12 % i wynosiły 548 mln zł. Spółka w ostatnich trzech latach generuje stabilne przychody i stabilny wynik EBITDA.
Za 2008 rok Telefonia Dialog odnotowała stratę netto w wysokości 287 mln zł, wynikającą przede wszystkim z transakcji jednorazowych o charakterze nadzwyczajnym w łącznej kwocie 314 mln zł (głównie odpisu związanego z przeszacowaniem wartości aktywów – 268 mln zł). Wskaźnik EBITDA w 2008 wyniósł w 2008 roku 78 mln zł, a z pominięciem w/w. transakcji jednorazowych Spółka osiągnęłaby 123 mln zł wyniku EBITDA.

www.dialog.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top