PARP przyznała 0, 53 miliona złotych dotacji klientom MacroSoftu

PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) przyznała nowe dotacje w programie “Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw”. Suma dofinansowania przyznanego przez PARP wyniosła 1 453 tys. euro. Klienci MacroSoft otrzymali 123 tys. euro.

Na trzydzieści jeden wniosków złożonych w PARP przez klientów Grupy MacroSoft, aż dwadzieścia zostało pozytywnie rozpatrzonych. Stanowi to blisko 10% wszystkich zatwierdzonych przez PARP projektów. Pozyskane w ten sposób fundusze zostaną przeznaczone na implementację systemów SKID zintegrowanych rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwem oraz aplikacji LINFO CRM.

Łączna wartość kontraktów Grupy MacroSoft realizowanych w 2003 roku przy udziale środków PHARE wyniesie 5,4 mln złotych. Ponad 30% nowych klientów Grupy skorzystało z funduszy przedakcesyjnych na łączną kwotę 679 tys. euro.

http://www.macrosoft.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry