Pieniędze w sieci

Jak wykazały wyniki badań ankietowych użytkowników serwisu AukcjeKredytowe.pl Internet jest nie tylko miejscem, w którym szukamy znajomych ze szkolnej ławki. Coraz częściej Polacy wykorzystują go do zdobywania wiedzy o produktach bankowych.
Aż 62% respondentów deklaruje, że Internet jest pierwszym miejscem, w którym szukają informacji o aktualnych ofertach finansowych – wynika z drugiej edycji badań przeprowadzonych przez firmę Inteuron na zlecenie serwisu www.AukcjeKredytowe.pl

Statystycznym internautą – kredytobiorcą jest mężczyzna (80%) z wykształceniem wyższym (48%) w wieku pomiędzy 26 do 35 lat.

58% ankietowanych zadeklarowało, że informacji o kredytach najczęściej poszukuje za pośrednictwem sieci www, natomiast oddziały banków odwiedza w tym celu 17% badanych. Co ciekawe, z 6% do 2% zmniejszył się odsetek osób, które przy wyborze produktów finansowych zwracają uwagę na reklamę w tradycyjnych mediach.

„Według ostatniego badania o ponad 1/3 zwiększył się również odsetek osób chcących korzystać z usług firm doradztwa kredytowego – mówi Rafał Skarżyński z serwisu www.AukcjeKredytowe.pl – wzrost wyników z 12% w styczniu ub. r. do 16% w styczniu 2008, świadczy o rosnącym znaczeniu doradztwa, jako usługi poszukiwanej przez potencjalnych kredytobiorców.”

Respondenci wskazali, że poszukują informacji w Internecie przede wszystkim z powodu wygody i szybkiego dostępu do wielu ofert. 32% stwierdziło, że zdobycie informacji o produkcie pojedynczego banku zajmuje im nie dłużej niż 1 godzinę, a 41%  poświęca temu nie więcej niż jeden dzień.

Na pytanie o ilość ofert, z którymi chciałby się zapoznać statystyczny kredytobiorca przed podjęciem decyzji, 80% wskazuje chęć porównania od co najmniej 3 do 10 promocji bankowych. Tylko 5% wystarczy porównanie nie więcej niż dwóch ofert.

Analizując kryteria, jakimi kierują się potencjalni kredytobiorcy poszukujący kredytu mieszkaniowego, 82% za najważniejsze uznaje koszty kredytu a 11% bardziej zależy na szybkości banku w podejmowaniu decyzji. 4% deklaruje, że zaciągnie kredyt tam, gdzie posiada rachunek osobisty, natomiast 2% stwierdziło, że podejmie swoją decyzję biorąc pod uwagę znajomość marki banku.

O rosnącej roztropności Polaków może świadczyć fakt, że 2/3 ankietowanych szuka informacji o produktach bankowych już kilka miesięcy przed planowanym terminem skorzystania z kredytu. 41% rozpoczyna zdobywanie wiedzy na 2-3 miesiące zanim wybierze bank a 27% daje sobie na to więcej niż 3 miesiące.

www.aukcjekredytowe.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top